Medfødte sjeldne hudsykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. lvh
  -
  lvh.no/.../blod_og_lymfe/blod/endret_antall_hvite_blodceller
  /
  ... av hvite blodceller). Kan skyldes astma, allergi, parasittinfeksjoner, ... medfødte syndromer. Lymfopeni (<20 % av hvite blodceller). Kan skyldes ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/velcade-janssen-565043
  /
  ... bloduttredelse i huden, papler, fotosensitivitetsreaksjon, seboré , kaldsvetting, uspesifiserte hudsykdommer, erytrose, hudsår, neglforandringer. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk, amyloidose, type ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-fluoxetin-mylan-559249
  /
  ... i huden (purpura) blåmerker ( ekkymose ) akutte og livstruende hudsykdommer med kraftig utbredt utslett og avskalling av hud, ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-fluoxetin-mylan-559249
  /
  ... i huden (purpura) blåmerker ( ekkymose ) akutte og livstruende hudsykdommer med kraftig utbredt utslett og avskalling av hud, ...