Metabolsk syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7.3.2-systemiske-bivirkninger
  /
  ... med blant annet en lett økt risiko for metabolsk syndrom (særlig høy ved bruk av østrogener) og osteoporose ( ... av pasienter under ADT utvikler forskjellige grader av metabolsk syndrom (obesity, insulinresistens, hypertensjon, hyperlipidemi). Metabolsk syndrom er ansett ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../polycyctisk-ovariesyndrom-pcos
  /
  ... Fedme, særlig abdominal, er assosiert med hyperandrogenisme og metabolsk syndrom. Vektøkning forutgår ofte utviklingen av de kliniske tegn ... er andre symptomer på hyperandrogenisme. Insulinresistens / nedsatt glucosetoleranse / metabolsk syndrom er vanlig (50-70 %), men kreves ikke for ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=965
  /
  ... ASA) interagere med metotrexat? 3) Kan metotrexat gi metabolsk syndrom?SVAR1) Nedtrapping ved seponering av Emthexat® I følge ... metabolitten 7-OH-metotrexat i plasma (4).3) Metabolsk syndrom og metotrexat Verken metabolsk syndrom eller enkeltkomponentene økt ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../somatiske-helseproblemer
  /
  ... stoffskiftet ved overvekt, en tilstand som betegnes som metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom øker risikoen for hjerte-/karsykdom. Blodprøver, høyde og ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...otika-og-akutt-hyperglykemi-relis
  /
  ... bivirkninger av antipsykotika Annengenerasjons antipsykotika er assosiert med metabolsk syndrom, med bivirkninger som vektoppgang, diabetes/hyperglykemi og dyslipidemi. ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9337
  /
  ... opp mot hvilken antipsykotisk effekt som kan forventes. Metabolsk syndrom og antipsykotika Pasienten har svært forhøyete triglyserider og ... og lave HDL-kolesterolverdier er viktige kjennetegn for metabolsk syndrom (2). Det er sannsynlig at dyslipidemien hos denne ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5042
  /
  Dato for henvendelse: 08.05.2014Forebygging av metabolsk syndrom med metforminSPØRSMÅLEn ung pasienten med alvorlig psykoselidelse står på høy dose kvetiapin. Av tidligere behandlere satt på metformin 1000 mg x 1 - begrunnet ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3436
  /
  ... og kardiovaskulære komplikasjoner tilsvarende de som ses ved metabolsk syndrom. Overvekt ses hos minst 30%, i enkelte studier ... rettes mot det økte androgennivået og ev. overvekt, metabolsk syndrom og insulinresistens. Kvinner med PCOS er i risikogruppen ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=674
  /
  ... Sverige har videre vist at overvektige menn med metabolsk syndrom fikk økt insulinresistens, redusert serum HDL-kolesterol og ... kan ha meget uheldige virkninger på menn med metabolsk syndrom, gravide og ammende kvinner. Det bør også opplyses ...
 10. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ts-tarmflora-har-betydning-for-vektutviklingen
  /
  ... ti åra. Publisert 11.10.2017 Samanheng mellom metabolsk syndrom og kreft? Metabolsk syndrom er ei nemning for ei samling risikofaktorar for ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste