Multippelt myelom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/velcade-janssen-565043
  /
  ... erfaring i bruk av kjemoterapeutika. Monoterapibehandling av progressivt multippelt myelom hos voksne som tidligere har fått minst 1 ... toalettbruk, legemiddelinntak, og ikke sengeliggende. Kombinasjonsbehandling av progressivt multippelt myelom hos voksne som tidligere har fått minst 1 ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/caelyx-janssen-547189
  /
  ... ikke forverres og pasienten tolererer behandlingen. Progredierende myelomatose ( multippelt myelom ): 30 mg/m 2 gis som 60-minutters ... Nevrologiske: Parestesi, søvnighet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvrige: Feber . Multippelt myelom : Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi , nøytropeni , ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/caelyx-janssen-547189
  /
  ... ikke forverres og pasienten tolererer behandlingen. Progredierende myelomatose ( multippelt myelom ): 30 mg/m 2 gis som 60-minutters ... Nevrologiske: Parestesi, søvnighet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvrige: Feber . Multippelt myelom : Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi , nøytropeni , ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/tepadina-adienne-570329
  /
  ... 370 mg/m 2 (10 mg/kg) b) . Multippelt myelom ved autolog HPCT: Voksne: 150-250 mg/m ... 370 mg/m 2 (10 mg/kg) b) . Multippelt myelom ved allogen HPCT: Voksne: 185 mg/m 2 / ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...onatdinatrium-pfizer-pfizer-562570
  /
  ... innen den tid, kan ytterligere 1 dose gis. Multippelt myelom stadium III: 90 mg hver 4. uke. Osteolytiske ... serumkreatinin før hver dose pamidronat. Ved benmetastaser eller multippelt myelom som viser tegn til nedsatt nyrefunksjon, bør behandlingen ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...atdinatrium-hospira-hospira-562570
  /
  ... innen den tid, kan ytterligere 1 dose gis. Multippelt myelom stadium III: 90 mg hver 4. uke. Osteolytiske ... hver dose pamidronat. Hos pasienter med benmetastaser eller multippelt myelom som viser tegn til nedsatt nyrefunksjon, bør behandlingen ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/introna-msd-560225
  /
  ... remisjon eller klinisk relevant cytoreduksjon har funnet sted. Multippelt myelom : Vedlikeholdsbehandling: Hos pasienter som er i platåfasen (mer enn 50% ... forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer. multippelt myelom ... benmargskreft , plasmacellekreft ): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-velcade-janssen-565042
  /
  ... bortezomid drepe kreftceller. VELCADE brukes til behandling av multippelt myelom ( benmargskreft ) hos pasienter over 18 år: alene, eller ... og dine underliggende tilstander (f.eks. leverproblemer). Progressiv multippelt myelom Når VELCADE gis alene, vil du få 4 ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/mozobil-genzyme-561682
  /
  ... påfølgende autolog transplantasjon hos voksne med lymfom og multippelt myelom der cellene mobiliseres dårlig. Mozobil Genzyme Lukk Dosering ... Mozobil Genzyme Lukk Forsiktighetsregler Mobilisering ved lymfom og multippelt myelom : Hos pasienter med lymfom eller multippelt myelom som ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/mozobil-genzyme-561682
  /
  ... påfølgende autolog transplantasjon hos voksne med lymfom og multippelt myelom der cellene mobiliseres dårlig. Mozobil Genzyme Lukk Dosering ... kliniske studier av pasienter med non‑Hodgkins lymfom og multippelt myelom . Plerixafor og G-CSF øker antall sirkulerende leukocytter ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste