Narkolepsi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/_attachment/246482
  /
  Registrering av symptomer på søvnsykdom - narkolepsi, 11 spørsmål. Utgiver: Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi. Forfatter: Christer Hublin 1994, norsk utgave oversatt og validert av ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/...og veiledning for skåring.pdf
  /
  ... Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. © Riva Ariella Ritvo, ... Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus; Versjon 1.0 - ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://oslo-universitetssykehus.no/...RADDS-R norsk versjon 1.0.pdf
  /
  ... Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. © Riva Ariella Ritvo, ... Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus; Versjon 1.0 - ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/_attachment/216861
  /
  ... koordinert av Regionalt fagmiljø for ADHD, Tourettes syndrom & Narkolepsi HR Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Ullevål, 0407 Oslo. ... koordinert av Regionalt fagmiljø for ADHD, Tourettes syndrom & Narkolepsi HR Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Ullevål, 0407 Oslo. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.5-15.org
  /
  ... 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Skåringsverktøy Skåringsverktøy innen psykisk helse Skåringsverktøy EPSY
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/_attachment/216865
  /
  ... Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst. Tilbakeoversettelse til nederlandsk er utført ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/_attachment/216653
  /
  ... Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi. Ingen kjent validering. Wender Utah Rating Scale for ...