Neutropeni Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bivirkninger
  /
  ... med tillegg av G-CSF. Ved forutgående febril neutropeni-episode, gis G-CSF ved de påfølgende kurer ( ... pasienten vurderes på nytt etter 1-3 dager. Neutropeni Sett under ett, taler dagens kunnskap for at ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjonssykdommer/sepsis
  /
  ... eller spesiell resistensproblematikk (enkelte enterobakter, pseudomonas, ESBL) eller neutropeni. Er dialyserbart. Imipenem (Tienam). Like bredspektret, men NB! ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-rituximab-anti-cd-20-antistoffer
  /
  ... relativt hyppig utvikling av en såkalt ”late onset neutropeni” (LON). Dette er erfaringsmessig en relativt benign og ... feber behandles på vanlig måte, evt som febril neutropeni ved neutrofile < 0,5 Ved gjentatt infeksjon og ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-hos-immunsupprimerte
  /
  ... nøytropeni. Basala riktlinjer før initial handlagging ved cytostatikaorsakad neutropeni. http://www.blf.net/onko/page16/files/Febril% ... 20v%20120201.pdf Stabell N, et al. Febrile neutropenia in children: a restrospective Norwegian multicentre study of ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...isk-noytropeni-cyclic-neutropenia
  /
  ... Referanser Dale DC, Welte K: Cyclic and chronic neutropenia. Cancer Treat Res. 2011;157:97-108. Dale DC: ELANE -Related Neutropenia. GeneReviews™
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../onkologisk-behandling
  /
  ... Bruk av granulocyttstimulerende faktor må overveies ved alvorlig neutropeni og episoder med febril neutropeni. For administrasjon av kontinuerlig cytostatikainfusjon, spesielt ved bruk ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antimikrobielle-midler
  /
  ... være metallsmak i munnen, inkoordinasjon/ataksi og sjelden neutropeni. Reduksjon av dose nødvendig ved sterkt nedsatt nyrefunksjon ( ... cellulære funksjoner og flere bivirkninger enn aciklovir. Anemi, neutropeni og trombopeni er relativt vanlig. Reduksjon av lever-/ ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../16-retningslinjer-for-g-csf
  /
  ... man har erfart at den aktuelle pasient utviklet neutropeni som ville føre til dosereduksjon eller utsettelse av ... av G-CSF ved Kjemoterapi uten kurativ intensjon. Neutropeni uten feber mellom kurer. Generelt ved neutropen feber, ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../benign-autoimmun-noytropeni
  /
  ... Welte K: Diagnosis and clinical course of autoimmune neutropenia in infancy: analysis of 240 cases. Blood. 1998; ... LT et al: Natural history of primary autoimmune neutropenia in infancy. Pediatrics. 1987;79(5):728
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...eni-severe-congenital-neutropenia
  /
  ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Medfødt nøytropeni pga modningsstopp i myelopoiesen på promyelocytt/myelocytt stadiet. Den vanligste årsaken ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste