Nevromuskulære sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevromuskulaere-sykdommer
  /
  Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som ramme r kroppens motoriske enheter . En motorisk ... utløper, og de muskelfibrene nervecellen forsyner med impulser . Nevromuskulære sykdommer kan således påvirke nervecellene i ryggmargen (forhornsceller), nervetrådene ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  Bakgrunn Nevromuskulære sykdommer rammer den motoriske enheten, d.v.s. forhornceller, nerverøtter, perifere motoriske og sensoriske nerver, nevromuskulær overgang eller ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-genetiske-muskelsykdommer
  /
  Bakgrunn Genetisk betingete nevromuskulære sykdommer har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe med betydelig ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gastroøsofageal-refluks
  /
  ... konservativt sees hyppigere hos de med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus (f eks ... komplikasjoner relatert til GØRS. Barn med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, samt barn med medfødte misdannelser i øvre gastrointestinaltraktus ( ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../observasjonsstue-lungeavdelingen
  /
  ... akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt behandlingsnivå. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.9-floppy-infant
  /
  ... på is) Metabolske undersøkelser (se eget avsnitt) Enkelte nevromuskulære sykdommer med debut i nyfødt/spedbarnperioden Spinal muskelatrofi (SMA) ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...etstagnasjon-og-nedsatt-hosteevne
  /
  ... tilgjengelig på alle avdelinger som behandler pasienter med nevromuskulære sykdommer (1). Ansvar Avdelingsleder er ansvarlig for at retningslinjen ... luftveisinfeksjoner og pneumonier). Pasientgruppen er primært pasienter med ... som rammer respirasjonsmuskulaturen. For personer i denne gruppen ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.3-muskelbiopsi-og-hudbiopsi
  /
  ... dager. Muskelregisteret Alle pasienter med arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer bør tilbys registrering i det nasjonale muskelregisteret. (https:// ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2672
  /
  ... man bør være forsiktig hos pasienter med kjente nevromuskulære sykdommer. Hva innebærer dette? SVARI følge den godkjente preparatomtalen ... legemidlet brukes med stor forsiktighet hos pasienter med nevromuskulære sykdommer som Parkinsons sykdom eller andre tilstander som karakteriseres ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste