Nyresvikt, kronisk Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/eprex-janssen-558737
  /
  ... jerntilskudd ved behov. Symptomatisk anemi hos voksne med kronisk nyresvikt: Symptomer på anemi og følgesykdommer av anemien , kan ... Behandling av symptomatisk anemi hos pediatriske hemodialysepasienter med kronisk nyresvikt: Symptomer på anemi og følgesykdommer av anemien , kan ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/aranesp-amgen-546422
  /
  ... anemi hos voksne og barn ≥1 år med kronisk nyresvikt: Gis enten s.c . eller i.v . for å øke ... pakningsvedlegget. Darbepoetin alfa Aranesp Amgen Lukk Bivirkninger Ved kronisk nyresvikt: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypertensjon . Immunsystemet: ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/aranesp-amgen-546422
  /
  ... anemi hos voksne og barn ≥1 år med kronisk nyresvikt: Gis enten s.c . eller i.v . for å øke ... pakningsvedlegget. Darbepoetin alfa Aranesp Amgen Lukk Bivirkninger Ved kronisk nyresvikt: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypertensjon . Immunsystemet: ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/neorecormon-roche-561889
  /
  ... reaksjoner er sett. Behandling av symptomatisk anemi ved kronisk nyresvikt hos barn og voksne: Administreres enten s.c . eller ... etter noen få timer eller dager. Pasienter med kronisk nyresvikt: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-neorecormon-roche-561888
  /
  ... NeoRecormon brukes ved: Behandling av symptomatisk anemi ved kronisk nyresvikt (renal anemi ) hos pasienter i dialysebehandling eller hos ... trenger å forandre NeoRecormon dosen. Symptomatisk anemi ved kronisk nyresvikt Injeksjoner gis under huden eller i en vene. ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/zemplar-abbvie-565629
  /
  ... hemodialyse eller peritoneal dialyse . Zemplar AbbVie Lukk Dosering Kronisk nyresykdom (CKD) stadie 3 og 4: Bør administreres 1 ... uke, og dosereduksjon er nødvendig, kan dosefrekvensen reduseres. Kronisk nyresykdom (CKD), stadie 5: Bør administreres 3 ganger pr. ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/retacrit-hospira-563425
  /
  ... indikasjoner . Voksne og barn med symptomatisk anemi og kronisk nyresvikt: Preparatet skal administreres enten s.c . eller i.v . ... utvises ved økning av epoetindosene hos pasienter med kronisk nyresvikt. Hos pasienter med dårlig Hb-respons på epoetin ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...ropin-simplexx-novo-nordisk-562056
  /
  ... mg/m 2 /dag. Vekstretardasjon som følge av kronisk nyresvikt: Barn: 0,050 mg/kg/dag eller ... med somatropin bør regelmessig vurderes av spesialist. Ved kronisk nyresvikt foreligger det ingen data vedrørende behandlingens effekt på ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/omnitrope-sandoz-569537
  /
  ... på injeksjonsstedet. Langtidsbehandling av barn med vekstforstyrrelse pga. kronisk nyresvikt: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Reaksjon ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/omnitrope-sandoz-569537
  /
  ... på injeksjonsstedet. Langtidsbehandling av barn med vekstforstyrrelse pga. kronisk nyresvikt: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Reaksjon ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste