Oral mukositt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-i-munnhulen
  /
  ... er vanlig og kan forårsake smertefulle ulcerasjoner ved oral mukositt. Acyklovir eller valaciklovir er aktuelle ved forebyggelse eller ... infeksjoner hos neutropene pasienter oa vises til spesiallitteratur Oral mukositt Oral mucositt kan ha varierende alvorlighetsgrad (se WHO ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...d-by-radiotherapy-or-chemotherapy
  /
  Low-level laser therapy for preventing or treating oral mucositis caused by radiotherapy or chemotherapy Utstyr Kreft 2018 ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../litteratursøk
  /
  ... variasjon mellom basene: (Xerostomia OR Oral Candidiasis OR Oral Mucositis OR Oral Infection OR Thrush OR Oral Pain) AND (Oral ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndling-mot-ore-nese-hals-regionen
  /
  ... prosedyre. Under revidering, ny versjon innen april 2015. Oral mukositt – en smertefull, ulcererende inflammasjonstilstand i munnslimhinnen som bivirkning ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Omfalocele og gastroschisis Opiatoverdoser Opioidmisbruk Optikusnevritt Oral leukoplaki Oral mukositt Orbitale frakturer Organofosfatforgiftning Orgasme Orofaryngeal cancer Ortostatisk hypotensjon ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../definisjon
  /
  ... svelgvansker (dysfagi) og ulike infeksjoner er andre plager. Oral mukositt er en smertefull, ulcererende inflammasjonstilstand i munnslimhinnen som ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../infeksjoner-hos-immunsupprimerte
  /
  ... daglig). NB! Ikke under eller rett etter benmargstransplantasjon. Oral mukositt, stomatitt, faryngitt og øsofagitt Behandling Ved mistanke om ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-som-mottar-kjemoterapibehandling
  /
  ... Mulig relevante treff: Questionnaire chemotherapy BMJ Best Practice Oral mucositis: Monitoring Sist oppdatert okt. 2013 Breast cancer (metastatic): ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../munnstell-til-voksne-pasienter
  /
  ... Strålebehandling mot hode og hals som kan gi mukositt med tidvis ulcererende områder og munntørrhet Kjemoterapi som kan gi mukositt og munntørrhet Legemidler med antikolinerg og/eller sympatomimetisk ...