Preoperativ vurdering Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../lungefunksjons-undersøkelser
  /
  ... Spirometri/flow-volume Indikasjon: Mistanke om nedsatt lungefunksjon Preoperativ vurdering Dyspné av ukjent årsak Vurdering av terapieffekt Lungevolum ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...g-av-lungekreft-generell-oversikt
  /
  ... grundig preoperativ lungefunksjonsutredning. Det eksisterer ulike anbefalinger vedr. preoperativ vurdering. For oversiktslitteratur for preoperativ lungefunksjonsutredning anbefales følgende artikler: [ ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...nsstatus-performance-stadium-(PS)
  /
  6.5 # Funksjonsstatus – Performance status (PS) Lungefunksjon og preoperativ vurdering Potensielle kandidater for kurativ behandling anbefales vurdert i ... CPET, CardioPulmonary Exercise Test) som tredemølle eller sykkeltest Preoperativ ... vurdering bør følge standardisert utredning for non-kardial kirurgi ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../21-diverse/21.2-operasjoner
  /
  ... pre-, per- og postoperativt. Vurdering av operasjonsindikasjon og preoperativ vurdering gjøres i fellesskap av barnelege, anestesilege og kirurg. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../diagnostikk-og-utredning
  /
  ... er for sparsom, må det utføres fraksjonert abrasio. Preoperativ vurdering av tumoraffeksjon av livmorhals kan best påvises med ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../a-a-lister/generell-kirurgi-a-a
  /
  ... Pankreatitt, akutt Paronyki Pilonidalcyste Postoperativ feber Preoperativ risikovurdering Preoperativ vurdering Pylorusstenose Sacralcyste Splenomegali Svelging av fremmedlegeme Tarmblødning, nedre ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Prematur ovarialsvikt Premature nyfødte Premenstruelt syndrom Preoperativ risikovurdering Preoperativ vurdering Prevensjon Priapisme Primær aldosteronisme Primær biliær cirrhose Primær ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kirurgisk-behandling
  /
  ... utføres der det er tilstrekkelig logistikk for god preoperativ vurdering og tilstrekkelig antall pasienter (39-42). Kriterier for ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../oppfolging-og-kontroller
  /
  ... Mortaliteten er svært lav (< 0,5 %) forutsatt adekvat preoperativ vurdering og seleksjon. Lymfødem: 12–35 %. Persisterende vannlatingsbesbær (urinretensjon, ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/miktosan-sandoz-602139
  /
  ... å gjennomføre katarakt - eller glaukomoperasjon anbefales ikke. Under preoperativ vurdering bør kirurgen og det oftalmologiske teamet overveie hvorvidt ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste