Progeria Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/progeria
  /
  Progeria, også kalt Hutchinson-Gilfords progeria syndrom, er en meget sjelden sykdom som gir tidlig og raskt innsettende aldring av kroppens organer. De fysiske tegnene viser seg ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/859/differentials
  /
  ... abnormal cross-linking of elastin. Werner's syndrome (progeria or pangeria) SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Characteristic ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/859/differentials
  /
  ... possible abnormal cross-linking of elastin. Werner syndrome (progeria or pangeria) SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Characteristic ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/aldringstilstander
  /
  Den mest kjente av disse progeria, også kalt Hutchinson-Gilford progeria syndrom (HGPS). Aldringstilstander er en gruppe sjeldne og alvorlige genetiske sykdommer preget av ulike kliniske trekk ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... III ANAD MPAN Spielmeyer-Vogts sykdom Steinerts sykdom Progeria Atypisk nevroaksonal dystrofi Infantil GM2 Polymerase-gamma-relatert ... respirasjonsvansker Adrenomyelonevropati AMN 16p11.2 delesjon Hutchinson-Gilford progeria ... metyltransferase-mangel GAMT-mangel ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... III ANAD MPAN Spielmeyer-Vogts sykdom Steinerts sykdom Progeria Atypisk nevroaksonal dystrofi Infantil GM2 Polymerase-gamma-relatert ... respirasjonsvansker Adrenomyelonevropati AMN 16p11.2 delesjon Hutchinson-Gilford progeria ... metyltransferase-mangel GAMT-mangel ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/859
  /
  ... competing interests. Differentials Cutis laxa Werner's syndrome (progeria or pangeria) Xeroderma pigmentosum Full details Guidelines Guidelines ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/859
  /
  ... no competing interests. Differentials Cutis laxa Werner syndrome (progeria or pangeria) Xeroderma pigmentosum Full details Guidelines Consensus ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/859/pdf/859.pdf
  /
  ... diagnosis Diagnosis Condition Cutis laxa Werner's syndrome (progeria or pangeria) Differentiating signs / Differentiating tests sy mpto ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/859/pdf/859.pdf
  /
  ... Differential diagnosis Diagnosis Condition Cutis laxa Werner syndrome (progeria or pangeria) Differentiating signs / Differentiating tests sy mpto ...