Progeria Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/progeria
  /
  Progeria, også kalt Hutchinson-Gilfords progeria syndrom, er en meget sjelden sykdom som gir tidlig og raskt innsettende aldring av kroppens organer. De fysiske tegnene viser seg ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/859/differentials
  /
  ... abnormal cross-linking of elastin. Werner's syndrome (progeria or pangeria) SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Characteristic ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/859/differentials
  /
  ... possible abnormal cross-linking of elastin. Werner syndrome (progeria or pangeria) SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Characteristic ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no/aldringstilstander
  /
  Den mest kjente av disse progeria, også kalt Hutchinson-Gilford progeria syndrom (HGPS). Aldringstilstander er en gruppe sjeldne og alvorlige genetiske sykdommer preget av ulike kliniske trekk ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... III ANAD MPAN Spielmeyer-Vogts sykdom Steinerts sykdom Progeria Atypisk nevroaksonal dystrofi Infantil GM2 Polymerase-gamma-relatert ... respirasjonsvansker Adrenomyelonevropati AMN 16p11.2 delesjon Hutchinson-Gilford progeria ... metyltransferase-mangel GAMT-mangel ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/859
  /
  ... competing interests. Differentials Cutis laxa Werner's syndrome (progeria or pangeria) Xeroderma pigmentosum Full details Guidelines Guidelines ... competing interests. Differentials Cutis laxa Werner's syndrome (progeria or pangeria) Xeroderma pigmentosum Full details Guidelines Guidelines ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... III ANAD MPAN Spielmeyer-Vogts sykdom Steinerts sykdom Progeria Atypisk nevroaksonal dystrofi Infantil GM2 Polymerase-gamma-relatert ... respirasjonsvansker Adrenomyelonevropati AMN 16p11.2 delesjon Hutchinson-Gilford progeria ... metyltransferase-mangel GAMT-mangel ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/859
  /
  ... no competing interests. Differentials Cutis laxa Werner syndrome (progeria or pangeria) Xeroderma pigmentosum Full details Guidelines Consensus ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/859/pdf/859.pdf
  /
  ... diagnosis Diagnosis Condition Cutis laxa Werner's syndrome (progeria or pangeria) Differentiating signs / Differentiating tests sy mpto ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/859/pdf/859.pdf
  /
  ... Differential diagnosis Diagnosis Condition Cutis laxa Werner syndrome (progeria or pangeria) Differentiating signs / Differentiating tests sy mpto ...