Renal tubulær acidose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../syrebaseforstyrrelser
  /
  ... skyldes Økt base-tap: Diaré, tynntarmfistel, ureteroenterostomi, proksimal renal tubulær acidose. Økt syre-produksjon: Laktat (asfyksi, sepsis, hypoperfusjon, medfødte ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=389
  /
  ... dreier seg om en pasient som har en renal tubulær acidose. Pasienten har brukt bikarbonat tabletter, men ønsker alternativ ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/tubulopatier
  /
  ... må deretter være mere målrettet, inkludert genetisk diagnostikk. Renal tubulær acidose (RTA) Acidose defineres som fall i pH < 7, ... syndromes”, “Cystinosis” og “Etiology and clinical manifestations of renal tubular acidosis in infants and children” Both T, et al. ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/vidaza-celgene-565192
  /
  ... leukemi (KML) behandlet med azacitidin og etoposid, har renal tubulær acidose , definert som et fall i serumbikarbonat til <20 ... galle: Leversvikt 1 , progressivt hepatisk koma. Nyre/urinveier: Renal tubulær acidose . Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/239
  /
  ... 2019 Last updated: October 2017 Summary Patients with renal tubular acidosis (RTA) are often asymptomatic but may present with ... not constitute Fanconi's syndrome. Definition The term renal tubular acidosis (RTA) describes any one of a number of ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/239/aetiology
  /
  ... leaflets Procedural videos Evidence Drugs English Português Español Renal tubular acidosis View PDF  Menu  Close Overview   Theory   Diagnosis   Management   ... com Classification Clinical classification [2] Morris RC Jr. Renal tubular acidosis. Mechanisms, classification and implications. N Engl J Med. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kaliumforstyrrelser
  /
  ... Primær hyper-aldosteronisme Økt mengde renin Renovaskulær sykdom Renal tubulær acidose Fanconis syndrom Bartters syndrom Diabetisk ketoacidose Antibiotika Diuretika ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akuttmedisin/metabolsk-acidose
  /
  ... økt Cl-) Intestinalt alkalitap (diaré, fistler) Renalt alkalitap (renal tubulær acidose, Addison, hypoaldosteronisme, K-sparende diuretika) Økt aniongap (akkumulering ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
  /
  ... Rakitt Raynauds fenomen Reaktiv artritt Reflekssynkope Reisediaré Reisesyke Renal tubulær acidose Reproduktiv helse Respirasjonssvikt Respiratorisk acidose Respiratorisk alkalose Respiratorisk ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nyre-urinveier/urinveisstein
  /
  ... a kan forårakes av infeksjoner, prematuritet og distal renal tubulær acidose, disponerer for steindannelse. Avdeling for medisinsk biokjemi på ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste