Revmatoid artritt Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/rixathon-sandoz-640210
  /
  ... totalt 6 sykluser. Kjemoterapien bør gis etter rituksimabinfusjonen. Revmatoid artritt : En behandlingssyklus med rituksimab består av 2 × 1000 ... vaksiner kan gis, men responsraten kan være redusert. Revmatoid artritt , granulomatose med polyangiitt (GPA) og mikroskopisk polyangiitt (MPA): ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/inflectra-hospira-585438
  /
  ... polysorbat 80, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat. Inflectra Hospira Lukk Indikasjoner Revmatoid artritt : Voksne: Reduksjon av tegn og symptomer, samt forbedring ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/inflectra-hospira-585438
  /
  ... polysorbat 80, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat. Inflectra Hospira Lukk Indikasjoner Revmatoid artritt : Voksne: Reduksjon av tegn og symptomer, samt forbedring ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../remicade-janssen-biologics-563382
  /
  ... 80, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat. Remicade Janssen Biologics Lukk Indikasjoner Revmatoid artritt : Voksne: Reduksjon av tegn og symptomer, samt forbedring ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-celebrex-2care4-614979
  /
  ... Celebrex brukes hos voksne for å lindre symptomer ved revmatoid artritt , artrose eller Bechterew (en revmatisk ryggsykdom). Celebrex tilhører ... eller en 100 mg kapsel to ganger daglig Ved revmatoid artritt er den anbefalte dosen 200 mg daglig, som ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-celebra-pfizer-547359
  /
  ... Celebra brukes hos voksne for å lindre symptomer ved revmatoid artritt , artrose eller Bechterew (en revmatisk ryggsykdom). Celebra tilhører ... eller en 100 mg kapsel to ganger daglig Ved revmatoid artritt er den anbefalte dosen 200 mg daglig, som ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/mabthera-roche-561182
  /
  ... Kjemoterapien bør gis etter MabThera-infusjonen. Behandling av revmatoid artritt hos voksne, med konsentrat til infusjonsvæske til i. ... Nyresvikt. Øre: Hørselstap. Øye: Alvorlig synstap. Bivirkninger ved revmatoid artritt : Svært vanlige (≥1/10): Immunsystemet: Infusjonsrelaterte reaksjoner under ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../naproxen-orion-aurobindo-642366
  /
  ... Juvenil revmatoid artritt . Naproxen Orion Aurobindo Lukk Dosering Revmatoid artritt , osteoartritt og Bekhterevs sykdom : Voksne: 500-1000 mg ... ved osteoartrose når smerte er dominerende symptom. Juvenil revmatoid artritt : Barn ≥5 år og >25 kg: 10 mg/ ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...rexidol-chiesi-farmaceutici-547076
  /
  ... en protonpumpehemmer ) bør vurderes nøye, spesielt hos eldre. Revmatoid artritt , Bekhterevs sykdom og artrose : 20 mg daglig, tatt ... kontinuerlig, men intermitterende, avhengig av pasientens plager. Juvenil revmatoid artritt hos barn >5 år: Dosen tas 1 gang ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/proxan-karo-pharma-589596
  /
  ... leddsmerter. Proxan Karo Pharma Lukk Dosering Bør individualiseres. Revmatoid artritt , artrose og mb. Bekhterev : Voksne: 250 mg morgen ... kontinuerlig, men intermitterende avhengig av pasientens plager. Juvenil revmatoid artritt : Barn >5 år: 125 mg morgen og kveld. ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste