Rubinstein-taybis syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/rubinstein-taybis-syndrom
  /
  Rubinstein-Taybis syndrom er en tilstand som innebærer varierende grad av utviklingshemning og et karakteristisk utseende der det mest ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... protein-assosiert nevrodegenerasjon Werdnig-Hoffmanns sykdom Friedreichs ataksi Rubinstein-Taybis syndrom COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon JNCL 49 XXXXY syndrom ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... protein-assosiert nevrodegenerasjon Werdnig-Hoffmanns sykdom Friedreichs ataksi Rubinstein-Taybis syndrom COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon JNCL 49 XXXXY syndrom ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/pdf/733.pdf
  /
  ... following inherited familial syndromes: [ 13] [ 14] • Ataxia-telangiectasia • Rubinstein-Taybi syndrome • Gorlin syndrome • Turcot syndrome • Li-Fraumeni syndrome. Pa ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/aetiology
  /
  ... syndromes: [13] Miller RW, Rubinstein JH. Tumors in Rubinstein-Taybi syndrome. Am J Med Genet. 1995 Mar 13;56( ... gov/pubmed/5000945?tool=bestpractice.com Ataxia-telangiectasia Rubinstein-Taybi syndrome Gorlin syndrome Turcot syndrome Li-Fraumeni syndrome. Pathophysiology ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/history-exam
  /
  ... reported associations with the following diseases: ataxia-telangiectasia, Rubinstein-Taybi syndrome, Gorlin syndrome, Turcot syndrome, and Li-Fraumeni syndrome. [ ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/733/aetiology
  /
  ... syndromes: [13] Miller RW, Rubinstein JH. Tumors in Rubinstein-Taybi syndrome. Am J Med Genet. 1995 Mar 13;56( ... gov/pubmed/5000945?tool=bestpractice.com Ataxia-telangiectasia Rubinstein-Taybi syndrome Gorlin syndrome Turcot syndrome Li-Fraumeni syndrome. Pathophysiology ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/733/history-exam
  /
  ... reported associations with the following diseases: ataxia-telangiectasia, Rubinstein-Taybi syndrome, Gorlin syndrome, Turcot syndrome, and Li-Fraumeni syndrome. [ ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/references
  /
  ... Abstract 13. Miller RW, Rubinstein JH. Tumors in Rubinstein-Taybi syndrome. Am J Med Genet. 1995 Mar 13;56( ...