Rubinstein-taybis syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. Frambu
    -
    www.frambu.no/rubinstein-taybis-syndrom
    /
    Rubinstein-Taybis syndrom er en tilstand som innebærer varierende grad av utviklingshemning og et karakteristisk utseende der det mest ...
  2. Frambu
    -
    www.frambu.no/diagnoser
    /
    ... protein-assosiert nevrodegenerasjon Werdnig-Hoffmanns sykdom Friedreichs ataksi Rubinstein-Taybis syndrom COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon JNCL 49 XXXXY syndrom ...
  3. Frambu
    -
    www.frambu.no
    /
    ... protein-assosiert nevrodegenerasjon Werdnig-Hoffmanns sykdom Friedreichs ataksi Rubinstein-Taybis syndrom COASY-protein-assosiert nevrodegenerasjon JNCL 49 XXXXY syndrom ...
  4. bmj-bestpractice
    -
    https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/pdf/733.pdf
    /
    ... following inherited familial syndromes: [ 13] [ 14] • Ataxia-telangiectasia • Rubinstein-Taybi syndrome • Gorlin syndrome • Turcot syndrome • Li-Fraumeni syndrome. Pa ...
  5. bmj-bestpractice
    -
    https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/aetiology
    /
    ... syndromes: [13] Miller RW, Rubinstein JH. Tumors in Rubinstein-Taybi syndrome. Am J Med Genet. 1995 Mar 13;56( ... gov/pubmed/5000945?tool=bestpractice.com Ataxia-telangiectasia Rubinstein-Taybi syndrome Gorlin syndrome Turcot syndrome Li-Fraumeni syndrome. Pathophysiology ...
  6. bmj-bestpractice
    -
    https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/history-exam
    /
    ... reported associations with the following diseases: ataxia-telangiectasia, Rubinstein-Taybi syndrome, Gorlin syndrome, Turcot syndrome, and Li-Fraumeni syndrome. [ ...
  7. bmj-bestpractice
    -
    https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/733/aetiology
    /
    ... syndromes: [13] Miller RW, Rubinstein JH. Tumors in Rubinstein-Taybi syndrome. Am J Med Genet. 1995 Mar 13;56( ... gov/pubmed/5000945?tool=bestpractice.com Ataxia-telangiectasia Rubinstein-Taybi syndrome Gorlin syndrome Turcot syndrome Li-Fraumeni syndrome. Pathophysiology ...
  8. bmj-bestpractice
    -
    https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/733/history-exam
    /
    ... reported associations with the following diseases: ataxia-telangiectasia, Rubinstein-Taybi syndrome, Gorlin syndrome, Turcot syndrome, and Li-Fraumeni syndrome. [ ...
  9. bmj-bestpractice
    -
    https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/733/references
    /
    ... Abstract 13. Miller RW, Rubinstein JH. Tumors in Rubinstein-Taybi syndrome. Am J Med Genet. 1995 Mar 13;56( ...