Søvnproblemer hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-forgiftninger-helse-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/...ing-ved-forgiftning-kort-oversikt
    /
    ... Høyt vanninntak fører da ofte til alvorlig hyponatremi. Barn: ≤ 1 tablett/kapsel har gitt moderate til alvorlige symptomer. Alle inntak følges opp på legevakt/sykehus. Voksne: Toksiske og letale doser kan overlappe med brukerdoser hos følsomme individer eller i spesielle situasjoner. NB! Tabletter ...