Sarkoidose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4992
  /
  ... diagnoser overveies, deriblant ekstraintestinal Crohns, orofacial granulomatose og sarkoidose. Vil i den forbindelse spørre om dere kjenner ... TNF-alfa-hemmere, og da først og fremst sarkoidose. Nedenfor følger en gjennomgang av det vi har ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=5055
  /
  ... sarkoidoseSPØRSMÅLEn pasient med psoriasis og psoriasisartritt har utviklet sarkoidose under behandling med infliksimab. Det er mistanke om ... ønsker informasjon om infliksimab (TNF-alfa-hemmere) og sarkoidose. Legen ønsker også informasjon om hva som er ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=9364
  /
  ... botulinumtoksin på kronisk migrene. Pasienten har imidlertid utviklet sarkoidose med lunge og hjerteaffeksjon, og de første symptomene ... er noen sammenheng mellom botulinumtoksin og utvikling av sarkoidose. En infeksjonsmedisinser har frarådet videre behandling med botulinumtoksin. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=4515
  /
  ... effekt på dannelse av arrvev i hjertemuskelenSPØRSMÅLPasient med sarkoidose får behandling med ramipril (Triatec). I tillegg til ... etter hjertemuskelskade etter hjerteinfark, eller i pasientens tilfelle sarkoidose. Videre lurer han på om det er ulik ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=2491
  /
  ... Det har vært reist spørsmål om utvikling av sarkoidose i forbindelse med den lungemedisinske utredning av pasienten, ... Det foreligger publiserte kasuistikker som belyser spørsmålet om sarkoidose som en mulig og også lite kjent bivirkning ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2150
  /
  ... og mirtazapin de siste årene. Har nå fått sarkoidose, Kan dette være en bivirkning av legemiddelbruken?SVARSarkoidose ... en del tilfeller forsvinne selv uten behandling (1). Sarkoidose har ingen kjente godt definerte årsaker. Det er ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7578
  /
  ... intervallet 10-40 mg, avhengig av symtpomer (1). Sarkoidose fører blant annet til økt dannelse av vitamin D. ... å gi redusert tap av benmasse (3). OPPSUMMERING Sarkoidose er en betennelsessykdom som blant annet og ofte ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3023
  /
  ... under spesiell observasjon med henblikk på utvikling av sarkoidose. Legen har en pasient der det er spørsmål ... brukt Mianserin (mianserin). Pasienten fikk kliniske symptomer på sarkoidose, men diagnosen er ikke helt avklart. Mianserin ble ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=6254
  /
  ... for henvendelse: 06.10.2016Risiko for lymfom ved sarkoidose og TNF-alfa-hemmereSPØRSMÅLEn kvinne i slutten av tredveårene har påvist sarkoidose i lunge og hud. Lungeforandringene er stabile, men ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=842
  /
  ... som er blitt konsultert av en kvinne med sarkoidose som plages med tørre øyne.SVARSarkoidose er en ... AA et al. The forgotten cause of sicca complex; sarcoidosis (abstract). Journal of Rheumatology 1989; 16 (12): 1548- ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste