Seksuelle overgrep Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst
  /
  ... opplevd psykisk vold fra foreldrene sine. Hva er seksuelle overgrep Seksuelle overgrep er i undersøkelsen definert som enten forsøkt eller ... overgrep, press til seksuelle handlinger og/ eller andre seksuelle krenkelser og overgrep (NKVTS, 2014). Det er estimert at 5-15 ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  Seksuelle overgrep rapportertes av en betydelig andel i et representativt befolkningsutvalg. Det er behov for forebyggende tiltak rettet ... dokumentert at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep har en økt risiko for et bredt spekter ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../seksuelle-overgrep-mot-barn
  /
  ... skader eller symptomer hos barn. Barn Definisjon av seksuelle overgrep mot barn: Seksuelle overgrep mot barn er enhver aktivitet av seksuell karakter ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...-om-a-forebygge-overgrep-mot-barn
  /
  Hva kan gjøres for å forebygge seksuelle overgrep mot barn? Svenske myndigheter har nettopp utgitt en kunnskapsoversikt over temaet. I denne artikkelen finner du også andre sentrale kunnskapsressurser om emnet. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ling-av-seksuelle-overgripere-bmj
  /
  ... tyder på at multisystemisk terapi kan ha effekt. Seksuelle overgrep mot barn kan ha langvarige, og i mange ... dag fins det mye kunnskap om hvilke konsekvenser seksuelle overgrep mot barn kan ha for ofrene. Kunnskapen om ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...tt-for-vold-og-seksuelle-overgrep
  /
  ... at mange barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep også har skader i munn og munnhule. Per ... av tannlegeundersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Statens Barnehus Kristiansand har siden 2011 hatt et ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  Selv om seksuelle overgrep mot barn begås sjeldnere av kvinner enn av menn, har de ofte mer alvorlige konsekvenser for offeret. De ... i større grad bagatellisert. Det rapporterte omfanget av seksuelle overgrep begått av kvinner mot barn og unge varierer ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...skrift-for-norsk-psykologforening
  /
  ... har betydning for latenstid. Mange som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen, forteller aldri noen om dette, eller ... 8 % av dem som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn, aldri hadde fortalt noen om overgrepene ( ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../seksuelle-overgrep
  /
  Bakgrunn Akutte seksuelle overgrep defineres som skjedd innenfor 72 timer: Undersøkelsen må skje snarest for å sikre biologiske og fysiske spor. Sædceller ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../barnegynekologiske
  /
  ... alvorlige og bør ikke oversees (f.eks malignitet, seksuelle overgrep) Differensialdiagnoser nevnes stikkordsmessig. Tiltak og behandling nevnes for ... mangelfull eller overdreven hygiene, såpe, innvollsorm, fremmedlegeme, ... overgrep. Kfr. infeksjoner. Hudforandringer i vulva og perineum Vurdere ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste