Silver-russels or kortvoksthet Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kortvoksthet-og-vekstret
  /
  Bakgrunn Det er vanlig å definere kortvoksthet som høyde < 2,5 percentilen i forhold til alder. De fleste barn som befinner seg under 2,5 percentilen er imidlertid friske ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../skjelettdysplasier
  /
  ... av disse sykdommene kan variere fra mild, ukomplisert kortvoksthet til alvorlig kortvoksthet med bendeformiteter, dysproporsjon mellom kroppssegmenter, ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../osteogenesis-imperfecta
  /
  ... brudd, feilstillinger, i tillegg til varierende grad av kortvoksthet, bøyde rørknokler, hypermobile ledd, grå/blå sklera, tannavvik ( ... OI Benskjørhet uten betydelig grad av feilstillinger. Moderat kortvoksthet, ofte grå/blå sklera. Med eller uten DI. ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8551
  /
  ... ikke funnet at klonidin brukes som behandling av kortvoksthet i Norge. Kliniske placebokontrollerte studier har ikke funnet at klonidin har effekt mot kortvoksthet. Klonidin brukes imidlertid som et ledd i å ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7870
  /
  ... klinisk respons.Bakgrunn Det finnes flere årsaker til kortvoksthet. Familiær kortvoksthet er den vanligste formen for kortvoksthet, og disse personene er friske. Det finnes også ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/silver-russells-syndrom
  /
  Silver-Russells syndrom (SRS) kjennetegnes ofte av kortvoksthet, asymmetri av ben/kropp og ernæringsutfordringer i tidlig barnealder. Rundt en tredel har lærevansker eller mild utviklingshemning. Diagnosen ble beskrevet første gang i ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575717
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575771
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8495
  /
  ... en årsakssammenheng mellom H1N1-vaksinasjon hos mor og kortvoksthet hos barn? Pandemrix vaksine ble gitt i 2009 ... at man har funnet sikker årsak til barnets kortvoksthet. Foreldrene lurer på om Pandemrix vaksinen kan være ...
 10. Frambu
  -
  www.frambu.no/kabukis-syndrom
  /
  ... De vanligste symptomene er mild til moderat utviklingshemning, kortvoksthet, mindre skjelettavvik og vedvarende ” fetal finger pads”. Syndromet ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste