Silver-russels or kortvoksthet Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8551
  /
  ... ikke funnet at klonidin brukes som behandling av kortvoksthet i Norge. Kliniske placebokontrollerte studier har ikke funnet at klonidin har effekt mot kortvoksthet. Klonidin brukes imidlertid som et ledd i å ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7870
  /
  ... klinisk respons.Bakgrunn Det finnes flere årsaker til kortvoksthet. Familiær kortvoksthet er den vanligste formen for kortvoksthet, og disse personene er friske. Det finnes også ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575771
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8495
  /
  ... en årsakssammenheng mellom H1N1-vaksinasjon hos mor og kortvoksthet hos barn? Pandemrix vaksine ble gitt i 2009 ... at man har funnet sikker årsak til barnets kortvoksthet. Foreldrene lurer på om Pandemrix vaksinen kan være ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575717
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8857
  /
  ... Norsk barnelegeforening. Generell veileder i Pediatri. 2.2 Kortvoksthet og vekstretardasjon. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert 2009). ... Norsk barnelegeforening. Generell veileder i Pediatri. 2.2 Kortvoksthet og vekstretardasjon. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert 2009). ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575689
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 8. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575689
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-genotropin-pfizer-575717
  /
  ... hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling. Vekstforstyrrelser som følge av kronisk ... ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt , kortvoksthet og psykisk utviklingshemming. Vekstforstyrrelser hos barn med lav ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-humatrope-lilly-559843
  /
  ... lager. Barn : Humatrope stimulerer veksten og brukes ved kortvoksthet som skyldes nedsatt eller opphevet egenproduksjon av veksthormon. ... voksne Vekstretardasjon hos barn som følge av SHOX (Short Stature Homeobox)-gendefekt, verifisert ved DNA-analyse. Les avsnitt ...
forrige · 1 · 2 · neste