Silver-russels or kortvoksthet Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8551
  /
  ... ikke funnet at klonidin brukes som behandling av kortvoksthet i Norge. Kliniske placebokontrollerte studier har ikke funnet at klonidin har effekt mot kortvoksthet. Klonidin brukes imidlertid som et ledd i å ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=7870
  /
  ... klinisk respons.Bakgrunn Det finnes flere årsaker til kortvoksthet. Familiær kortvoksthet er den vanligste formen for kortvoksthet, og disse personene er friske. Det finnes også ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8495
  /
  ... en årsakssammenheng mellom H1N1-vaksinasjon hos mor og kortvoksthet hos barn? Pandemrix vaksine ble gitt i 2009 ... at man har funnet sikker årsak til barnets kortvoksthet. Foreldrene lurer på om Pandemrix vaksinen kan være ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=8857
  /
  ... Norsk barnelegeforening. Generell veileder i Pediatri. 2.2 Kortvoksthet og vekstretardasjon. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert 2009). ... Norsk barnelegeforening. Generell veileder i Pediatri. 2.2 Kortvoksthet og vekstretardasjon. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert 2009). ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5100
  /
  ... som fører til lav beinmasse og økt bruddtendens, kortvoksthet og deformiteter (1). I den godkjente norske preparatomtalen ( ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=7267
  /
  ... tilstand som kjennetegnes av bestemte ansiktstrekk, medfødte hjertefeil, kortvoksthet og varierende grad av utviklingshemning og/eller lærevansker. ...