Sotos syndrom Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/sotos-syndrom
  /
  Sotossyndrom er en sjelden, medfødt diagnose kjennetegnet av fremskyndet vekst i fosterlivet/barneårene, karakteristiske fysiske trekk og ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... kommunikasjon Kurskalender Diagnoser MNGIE MIDD Dejerine-Sottas syndrom Sotos' syndrom Canavans sykdom Globoidcelleleukodystrofi Silver-Russells syndrom Arvelig spastisk ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  ... viser avflating i percentilkurvene fra 6 mnd og Soto syndrom viser makrocefali i første leveår. Lett mikrocefali følger ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../endokrinologi/stor-høyde
  /
  ... avvik i antall kjønnskromosomer (47XYY, 48XYYY bl.a.), Sotos syndrom og Weaver syndrom. Svært økt vekst i spedbarnsalder ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hydrocefalus-og-shuntsvikt
  /
  ... stort hode som f.eks., noen nevrodegenerative tilstander, Sotos syndrom eller genetisk betinget normalvariant. Behandling og oppfølging Ved ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... kommunikasjon Kurskalender Diagnoser MNGIE MIDD Dejerine-Sottas syndrom Sotos' syndrom Canavans sykdom Globoidcelleleukodystrofi Silver-Russells syndrom Arvelig spastisk ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8115
  /
  ... risiko for VTESPØRSMÅLPsykisk utviklingshemma jente i tenårene med Soto's syndrom er plaget med metroragi. Hun har tidligere brukt ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=1977
  /
  ... barn og ungdommer med ulike psykiatriske lidelser. Tourettes syndrom er ikke ... 447-453.6. Murphy TK, Bengtson MA, Soto O, et al. Case series on the use of ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=7927
  /
  ... kasusrapport omhandler en pasient som fikk Steven Johnson syndrom og ... Flores JE, Soto Ortiz JA et al. Stevens-Johnson syndrome plus intrahepatic ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../cordarone-sanofi-aventis-547653
  /
  ... teofyllindosen justeres ut fra dette. Kildegrunnlag ... Nevrologiske: Cerebellar ataksi , forhøyet benignt intrakranielt trykk (pseudotumor ...
forrige · 1 · 2 · neste