Splenomegali Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandlingsanbefalinger
  /
  ... utgangspunkt i de aktuelle kliniske problemer. Behandling av splenomegali og konstitusjonelle symptomer og/eller kontroll av trombocytose/ ... er første valg, og kan brukes ved symptomatisk splenomegali og konstitusjonelle symptomer, og for å kontrollere trombocytose ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...on-variable-immunodeficiency-cvid
  /
  ... hemolytisk anemi, organ-spesifikk autoimmunitet). Lymfadenopati, nodulær leverhyperplasi, splenomegali. Noe økt risiko for malignitet (malignt lymfom, malignt ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hemofagocytisk-lymfohistiocytose
  /
  ... tilstand karakterisert ved langvarig høy feber, cytopenier, hepato-/splenomegali og hemofagocytose i aktiverte, benigne makrofager. HLH kan ... stede (minst 5 av 8):Opprinnelige kriterier: Feber Splenomegali Cytopeni i minst 2 cellelinjer i perifert blod ( ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3392
  /
  Dato for henvendelse: 20.01.2014Er splenomegali en mulig bivirkning av metylfenidat?SPØRSMÅLHenvendelse fra lege: En 41 år gammel mann som har vært behandlet med metylfenidat, 40 mg i ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/zarzio-sandoz-569535
  /
  ... Spesielle forsiktighetsregler hos kreftpasienter: Mindre vanlige tilfeller av splenomegali og miltruptur (inkl. fatal) er rapportert. Smerter i ... er rapportert vanlige, men vanligvis asymptomatiske tilfeller av splenomegali og svært sjeldne tilfeller av miltruptur (inkl. fatal) ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/neupogen-amgen-561910
  /
  ... Spesielle forsiktighetsregler hos cancerpasienter: Mindre vanlige tilfeller av splenomegali og miltruptur er rapportert. Noen tilfeller av miltruptur ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/nivestim-hospira-569538
  /
  ... Overvåkning vha. urinprøver anbefales. Spesielle forsiktighetsregler hos kreftpasienter: Splenomegali og miltruptur (inkl. fatal) er rapportert. Pasienter som ...
 8. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... ikke kan forklares av behandling Ofte også økende splenomegali Nye kromosomforandringer i Ph+ klon Blastfase Karakterisert ved at > ... myelogen leukemi finner man ofte moderat eller betydelig splenomegali, men sjelden eller aldri lymfeknutesvulst. Ved kronisk lymfatisk ...
 9. Oncolex.no
  -
  backend.oncolex.no/Leukemi?lg=print
  /
  ... ikke kan forklares av behandling Ofte også økende splenomegali Nye kromosomforandringer i Ph+ klon Blastfase Karakterisert ved at > ... myelogen leukemi finner man ofte moderat eller betydelig splenomegali, men sjelden eller aldri lymfeknutesvulst. Ved kronisk lymfatisk ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-neupogen-amgen-561909
  /
  ... skulderen, (dette kan være symptomer på forstørret milt ( splenomegali ) eller mulig sprukket milt (miltruptur). merker uvanlige blødninger ... bety et problem med milten din (forstørret milt ( splenomegali ) eller sprukket milt). hvis du blir behandlet for alvorlig ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste