Splenomegali Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/zarzio-sandoz-569535
  /
  ... Spesielle forsiktighetsregler hos kreftpasienter: Mindre vanlige tilfeller av splenomegali og miltruptur (inkl. fatal) er rapportert. Smerter i ... er rapportert vanlige, men vanligvis asymptomatiske tilfeller av splenomegali og svært sjeldne tilfeller av miltruptur (inkl. fatal) ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/neupogen-amgen-561910
  /
  ... Spesielle forsiktighetsregler hos cancerpasienter: Mindre vanlige tilfeller av splenomegali og miltruptur er rapportert. Noen tilfeller av miltruptur ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/nivestim-hospira-569538
  /
  ... Overvåkning vha. urinprøver anbefales. Spesielle forsiktighetsregler hos kreftpasienter: Splenomegali og miltruptur (inkl. fatal) er rapportert. Pasienter som ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-neupogen-amgen-561909
  /
  ... skulderen, (dette kan være symptomer på forstørret milt ( splenomegali ) eller mulig sprukket milt (miltruptur). merker uvanlige blødninger ... bety et problem med milten din (forstørret milt ( splenomegali ) eller sprukket milt). hvis du blir behandlet for alvorlig ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-zarzio-sandoz-569588
  /
  ... dette kan være symptomer på en forstørret milt ( splenomegali ) eller muligens en sprukket milt). legger merke til ... være et problem med milten [forstørrelse av milten ( splenomegali ) eller sprukket milt] dersom du blir behandlet for alvorlig ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-nivestim-hospira-569391
  /
  ... skulder (dette kan være symptomer på forstørret milt ( splenomegali ) eller mulig sprukket milt). merker uvanlige blødninger eller ... kan være et problem med milten (forstørret miltn ( splenomegali ) eller sprukket milt) dersom du blir behandlet for alvorlig ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-neupogen-amgen-561909
  /
  ... skulderen, (dette kan være symptomer på forstørret milt ( splenomegali ) eller mulig sprukket milt (miltruptur). merker uvanlige blødninger ... bety et problem med milten din (forstørret milt ( splenomegali ) eller sprukket milt). hvis du blir behandlet for alvorlig ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-zarzio-sandoz-569588
  /
  ... dette kan være symptomer på en forstørret milt ( splenomegali ) eller muligens en sprukket milt). legger merke til ... være et problem med milten [forstørrelse av milten ( splenomegali ) eller sprukket milt] dersom du blir behandlet for alvorlig ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-nivestim-hospira-569391
  /
  ... skulder (dette kan være symptomer på forstørret milt ( splenomegali ) eller mulig sprukket milt). merker uvanlige blødninger eller ... kan være et problem med milten (forstørret miltn ( splenomegali ) eller sprukket milt) dersom du blir behandlet for alvorlig ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/tevagrastim-teva-564593
  /
  ... av langtidsvirkningene. Vanlige, men generelt asymptomatiske tilfeller av splenomegali samt mindre vanlige tilfeller av miltruptur er rapportert ... forbigående nøytropeni , som virusinfeksjoner, må utelukkes. Forstørret milt ( splenomegali ) er en direkte følge av filgrastimbehandlingen. Det er ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste