Splenomegali Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandlingsanbefalinger
  /
  ... utgangspunkt i de aktuelle kliniske problemer. Behandling av splenomegali og konstitusjonelle symptomer og/eller kontroll av trombocytose/ ... er første valg, og kan brukes ved symptomatisk splenomegali og konstitusjonelle symptomer, og for å kontrollere trombocytose ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...on-variable-immunodeficiency-cvid
  /
  ... hemolytisk anemi, organ-spesifikk autoimmunitet). Lymfadenopati, nodulær leverhyperplasi, splenomegali. Noe økt risiko for malignitet (malignt lymfom, malignt ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hemofagocytisk-lymfohistiocytose
  /
  ... tilstand karakterisert ved langvarig høy feber, cytopenier, hepato-/splenomegali og hemofagocytose i aktiverte, benigne makrofager. HLH kan ... stede (minst 5 av 8):Opprinnelige kriterier: Feber Splenomegali Cytopeni i minst 2 cellelinjer i perifert blod ( ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../cystisk-fibrose
  /
  ... fortsatt ukjent. Steatose i seg selv, uten hepato-splenomegali og med normale transaminaser, er ikke indikasjon for ... påfølgende målinger over 12 måneder, klinisk hepatomegali eller splenomegali. Leverenzymer (aminotransferaser) har dårlig sensitivitet og spesifisitet. Vurder ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../autoinflammatoriske-sykdommer
  /
  ... allmenntilstand under feber episoder. Magesmerter, oppkast og diare, splenomegali TRAPS Lange feberepisoder: 1-3 uker, periorbitalt ødem, ... immunsvikt HOIL-1 mangel Residiverende systemisk inflammasjon, ... hemmet antiviral og antibakteriell vertsrespons APLAID Blemmeaktige ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../hiv-infeksjon-hos-barn
  /
  ... eks. sviktende vekst, langvarig trøske, residiverende infeksjoner, hepato-splenomegali, lymfadenopati, trombocytopeni, og encefalopati. Klinisk inndeling Stadium N: ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../anemier/hemoglobinsykdommer
  /
  ... Hb Lett mikrocytær anemi Moderat mikrocytær hemolytisk anemi, splenomegali Hydrops foetalis, som regel intrauterin fosterdød Mikrocytose med ... dL fra pasientens steady state-verdi sammen med splenomegali og en aktiv erythropoiese. Den akutte miltforstørrelsen ledsages ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gjennomføring-av-behandling
  /
  ... dag av hydroxyurea, eller Manglende reduksjon av massiv splenomegali med mer enn 50 % bedømt ved palpasjon, eller manglende fullstendig symptomfrihet relatert til splenomegali, etter 3 måneder med minst 2 g/dag ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../diagnosekriterier
  /
  ... annen sykdom Leukocytose ≥ 11 x 109/L Palpabel splenomegali LDH økning til over øvre normalgrense for angjeldende ... annen sykdom Leukocytose ≥ 11 x 109/L Palpabel splenomegali Serum LD økning over øvre normalgrense for angjeldende ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../diagnose
  /
  ... KML er en aktuell diagnose ved leukocytose, trombocytose, splenomegali eller allmennsymptomer. Ofte mangler symptomer helt og diagnosen ... symptomer? Blødning? Plager fra milt? Skjelettsmerter? Klinisk undersøkelse: Splenomegali (målt i cm vinkelrett på arcus)? Ekstramedullær sykdom? ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste