Splenomegali Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3392
  /
  Dato for henvendelse: 20.01.2014Er splenomegali en mulig bivirkning av metylfenidat?SPØRSMÅLHenvendelse fra lege: En 41 år gammel mann som har vært behandlet med metylfenidat, 40 mg i ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2909
  /
  ... kan ha flere årsaker, en av de er splenomegali, en tilstand som hyppigst er forårsaket av portal ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=1876
  /
  ... til et syndrom med nedsatt lungefunskjon, hepato- og splenomegali, gulsott, ascites og nyresvikt hos denne pasientgruppen. Det ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=5979
  /
  ... artritter, feber, nedsatt allmenntilstand, artrittforandringer i skjelett, hepato- splenomegali og lymfadenopati. Etter litteratursøk finner lege at MMR- ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3365
  /
  ... 15 tilfeller av lymfadenopati og seks tilfeller av splenomegali. Predominans av lymfocytter ble rapportert i 15 tilfeller ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4710
  /
  ... tilstander (nefrogen osteopati, cøliaki, mulig kronisk pankreatitt og splenomegali). Utredning ved BUP har konkludert med ADHD, og ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=465
  /
  ... til et syndrom med nedsatt lungefunksjon, hepato- og splenomegali, gulsott, ascites og nyresvikt etter å ha blitt ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2200
  /
  ... har RELIS ikke funnet eksplisitte opplysninger om hepatomegali, splenomegali eller hepatosplenomegali i preparatomtaler (1,2) eller ved ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4199
  /
  ... alvorlig hyperkalsemi og akutt nyresvikt. Videre utredning viste splenomegali, og kvinnen ble diagnostisert med sarkoidose, antatt utløst ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4324
  /
  ... påvist leukopeni og trombocytopeni, samt reaktiv hyperplasi og splenomegali. Det stilles spørsmål om dette kan være legemiddelindusert. ...
forrige · 1 · 2 · neste