Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/avsluttede-forskningsprosjekter
  /
  T urners syndrom - oppfølgingsstudie (2013-2014) Svært sjeldne kromosomavvik ... av psykiske vansker og utprøving av et forebyggingsprogram blant ungdom ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... syndrom Spielmeyer-Vogts sykdom Spinal muskelatrofi Spinal muskelatrofi med ... uten kjent årsak (medfødt tilstand uten klar diagnose) ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Jobb på Frambu Frambus historie Diagnosene vi jobber med Om nettstedet Mediehenvendelser Personvernerklæring Kontakt Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (4-6 ...