Tidlig and myoklon and encefalopati or seizures or epilepsy and children Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... internasjonal litteratur gjerne forkortet PNES (psychogenic non-epileptic seizures), er som den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi godt ... søk i PubMed med søkeordet «psychogenic non-epileptic seizures» og forfatternes kliniske erfaring. Les mer: Psykogene ikke- ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... psykiatrien. Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic, non-epileptic seizures, PNES) er epilepsiliknende anfall som ikke skyldes epilepsi. Dette er den viktigste ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... skader forårsaket av medikamentbruk på den annen side. Anfall i svangerskapet I det største svangerskapsregisteret, EURAP (European ... under svangerskapet, 15,2 % hadde generaliserte tonisk-kloniske anfall og 0,6 % hadde status epilepticus (0,3 % ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ed-fit-og-koloskopi-mot-tarmkreft
  /
  ... som oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet anbefaler at FIT (undersøkelse på usynlig blod i avføringen) blir standardtilbudet ... i utrullingsperioden. Les hele artikkelen "Anbefaler screeningprogram med FIT og koloskopi mot tarmkreft" på helsedirektoratet.no. Samfunnsmedisin ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... EEG-aktivitet hos barn med AD/HD uten anfall er usikker. Det er en spesialistoppgave å vurdere ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...l-reseptgruppe-b-legemiddelverket
  /
  ... voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Generalisert angstlidelse (GAD) ... i CNS. Det er påvist effekt ved fokale anfall med eller uten generalisering og ved nevrogen smerte. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...piramat-for-bipolar-lidelse-relis
  /
  ... bruk som monoterapi hos voksne med partielle epileptiske anfall, generaliserte tonisk-kloniske anfall eller Lennox-Gastaut syndrom. Videre er det godkjent ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...krift-for-den-norske-legeforening
  /
  ... dette registeret beregnet forekomsten av autismespekterforstyrrelser, AD/HD, epilepsi og cerebral parese hos barn i alderen 0 – 11 år. Beregningene var basert ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...advarer-mot-klozapin-dodsfall-bmj
  /
  ... responderer på andre antipsykotika. Sjeldne bivirkninger inkluderer agranulocytose, kramper, myokarditt og alvorlig, også fatal, forstoppelse. Plutselig røykeslutt ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...anikkangst-og-andre-angstlidelser
  /
  ... lammende. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto Panikklidelse kjennetegnes av anfall med angst og hjertebank, pustebesvær, svimmelhet og andre ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste