Toksisk myasteni or "approach to the metabolic myopathies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/urizia-astellas-588204
  /
  ... hemmer , f.eks. ketokonazol. Alvorlig gastrointestinal sykdom (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinkelglaukom og pasienter som står i ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/vesicare-astellas-565108
  /
  ... Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene. Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og hos pasienter som ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/vesicare-astellas-565108
  /
  ... Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene. Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og hos pasienter som ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/toviaz-pfizer-564741
  /
  ... innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt . Toksisk megakolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis . Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Samtidig ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/detrusitol-sr-pfizer-547913
  /
  ... SR Pfizer Lukk Kontraindikasjoner Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt . Toksisk megacolon. Ubehandlet trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis . Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Detrusitol SR Pfizer Lukk ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/toviaz-pfizer-564741
  /
  ... innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt . Toksisk megakolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis . Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Samtidig ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/detrusitol-sr-pfizer-547913
  /
  ... Lukk Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt . Toksisk megacolon. Ubehandlet trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis . Detrusitol SR Pfizer Lukk Forsiktighetsregler Skal brukes ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...pil-ciprofloxacin-villerton-630237
  /
  ... eksempel det potensielt dødelige Steven-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ). muskelsvakhet, senebetennelse , forverring av symptomer på myasthenia gravis (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...pil-ciprofloxacin-villerton-630237
  /
  ... eksempel det potensielt dødelige Steven-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ). muskelsvakhet, senebetennelse , forverring av symptomer på myasthenia gravis (se punkt 2: ”Vis forsiktighet ved bruk ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/emselex-merus-labs-558573
  /
  ... Lukk Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon, ukontrollert trangvinkelglaukom, myasthenia gravis , alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), alvorlig ulcerøs kolitt , toksisk megacolon, samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere , se ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste