Utviklingshemming or "mental retardation" or "intellectual disability" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge
  /
  ... 1990 APA, 2013 Thapar, 2015 Rutter, 2006 Psykisk utviklingshemming Forekomsten av psykisk utviklingshemming i befolkningen er ikke godt kartlagt, og vi ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykisk-utviklingshemming
  /
  Likeverdige helsetjenester til personer med utviklingshemming er et uttalt mål, både i Opptrappingsplanen for psykisk helse (521) og andre steder, jf. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2010 (522). ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykisk-utviklingshemma
  /
  ... bipolar liding ved markerte åtferdsendringar hjå personar med utviklingshemming, særleg dersom ein ser humørsvingingar, angst og irritasjon. ... har. Diagnostikk av bipolare lidingar hjå menneske med utviklingshemming er vanskeleg, fordi dei kan ha store problem ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...eid-med-psykisk-utviklingshemming
  /
  ... blant annet avhengig av hvor mange personer med utviklingshemming (utviklingsforstyrrelser) som kommunen er ansvarlig for. Kommunene kan ... tilskudd. Ill.foto: Colourbox. Antall personer med psykisk utviklingshemming danner grunnlag for utregning av rammetilskudd i kommunen. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...il-personer-med-utviklingshemming
  /
  ... tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. Kommunenes ledelse følger ikke godt nok med på ... mer: Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming Aktuelle søkeord: utviklingshemming, psykisk utviklingshemming, tjenester, helsetjenester Artikkelen ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../slik-kan-du-forhindre-vold
  /
  ... å gripe inn. Utsatte grupper Personer med psykisk utviklingshemming er hyppigere utsatt for vold og overgrep enn ... Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming blir noen ganger utført av andre psykisk utviklingshemmede. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...sykisk-utviklingshemming-cochrane
  /
  ... tiltak redusere selvskadende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming? – Det vet vi for lite om, fastslår forskere ... selv. Ill.foto: shaunl, iStockphoto Personer med psykisk utviklingshemming selvskader relativt ofte. Atferden kan også være en ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../behandling-av-personer-med
  /
  ... gjelder dette antipsykotika, antiepileptika og benzodiazepiner. Personer med utviklingshemming har allerede svakere kognitive evner enn befolkningen generelt. ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...jer-ved-psykisk-utviklingshemming
  /
  ... engelskspråklige retningslinjer til bruk ved spørsmål om psykisk utviklingshemming. Autismespekterforstyrrelser finnes det mange grader av. Ill.foto: ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../Psykisk-utviklingshemming
  /
  Bakgrunn Psykisk utviklingshemming (PUH) er definert som en tilstand med forhindret eller ufullstendig utviklet forstand, særlig karakterisert av nedsatt intelligens i ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste