Werdnig-hoffmanns or "spinal muscular atrophy" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../mekanisk-ventilasjonsstotte
  /
  ... Respirasjonssvikt rammer alle, men på ulikt tidspunkt. Ved spinal muskelatrofi (SMA) debuterer kronisk respirasjonssvikt mellom spedbarnsalder og ung ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/emg-og-nevrografi
  /
  ... nevromuskulær sykdom til tross for negativ gentesting for spinal muskelatrofi Hereditære polynevropatier Vedvarende mistanke om muskeldystrofi til tross ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... bl.a. dystrofinopatier, limb girdle muskeldystrofi type 2I, spinal muskelatrofi, dystrofia myotonica . Hvis positiv, er muskelbiopsi ikke nødvendig ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../kronisk-hypoventilasjon
  /
  ... personer med Toraksdeformitet; poliosekvele, skoliose Nevromuskulære sykdommer; muskeldystrofi, spinal muskelatrofi, ALS mm Adipositas Høye tverrsnittslesjoner i ryggmarg. Kronisk ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../9-nevrologi/9.9-floppy-infant
  /
  ... Enkelte nevromuskulære sykdommer med debut i nyfødt/spedbarnperioden Spinal muskelatrofi (SMA) SMA Type I (Werdnig Hoffman) – debut innen ...