Ataksi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2339
  /
  ... i januar 2007. En uke senere fikk hun ataksi som har vedvart siden. Hun har i tillegg ... om symptomene kan være bivirkning av ciprofloksacin, både ataksi og petekkier er oppført som bivirkninger. Videre lurer ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=2891
  /
  ... derimot er det nevnt både polynevropati, balanseproblemer og ataksi i Felleskatalogteksten til kapecitabin, som er et prodrug ... 1. Er det beskrevet polynevropati, cerebellær atrofi og ataksi ved fluorouracilbehandling? 2. Er det en reell forskjell ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4937
  /
  ... og ataksiSPØRSMÅLHenvendelsen gjelder en pasient som har økende ataksi. Han har blitt omfattende utredet på flere sykehus ... i bivirkningsdatabasen ble det funnet noen rapporter om ataksi som bivirkning av Warfarin (2). Konklusjon: RELIS har ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3756
  /
  ... 1,5 mmol/L) kan pasienter få bivirkninger som ataksi, hypertoni, hyperrefleksi, dysartri og forvirring. Litiumkonsetrasjoner som overstiger ... litiumintoksikasjoner. Det klinsike bilde inkluderer blant annet muskelrykninger, ataksi, nystagmus og hyperrefleksi. Det er flere kasusrapporter på ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=4463
  /
  ... om det finst noko dokumentasjon vedrørande warfarin og ataksi.SVARVi finn ikkje beskrive ataksi i samband med bruk av warfarin (Marevan) i ... på nervesystemet. I den norske biverknadsdatabasen er ikkje ataksi rapportert som biverknad av warfarin, men i WHO ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=8264
  /
  Dato for henvendelse: 18.09.2013Friedreichs ataksi og bivirkning av HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner)SPØRSMÅLHenvendelse fra lege: «Har en pasient som har Fridrikkes Ataxi og som er satt på ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=3873
  /
  ... av essensiell tremor. Er der registrert tremor eller ataksi ved penicillin eller erytromycin? Lege har selv funnet ... 10; 114(15): 1696 hvor det beskrives hypotermi, ataksi, fatigue, somnolens ved erytromycin hos en 1 1/ ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=6010
  /
  ... med metronidazol avsluttet for to uker siden, utviklet ataksi, personlighetsforandringer, dysartri og emosjonell labilitet, som man mistenker ... bivirkninger blant annet subakutt cerebralt syndrom (for eksempel ataksi, dysartri, endret ganglag, nystagmus og tremor). Videre er ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2321
  /
  ... ved netilmicin, men er det rapporter om vedvarende ataksi? SVARUt fra beskrivelsen av pasientens tilstand og sykehistorie, ... vanlig klinisk (1). Bilateral vestibulær skade kan gi ataksi uten nystagmus (2). Det anbefales at kaloriske tester ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=4407
  /
  ... effekter (forvirring, tretthet, koordinasjonsforstyrrelser, sløvhet, cerebellær påvirkning med ataksi, nystagmus mm) hos noen pasienter. Det angis imidlertid ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste