Factor vii Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../1.6-aldersspesifikke-referanse
  /
  ... Økt verdi ved leversvikt, vitamin K-mangel, arvelig Faktor VII-mangel og DIC. 15 PTT (partiell tromboplastintid) (%) (Citrat- ... Økt verdi ved leversvikt, vitamin K-mangel, arvelig Faktor VII-mangel og DIC. 15 PTT (partiell tromboplastintid) (%) (Citrat- ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medikamentell-behandling
  /
  ... medikamentell behandling av akutt hjerneblødning Behandling med aktivert faktor VII kan ikke anbefales. Behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrat og vitamin ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../7.7-blødningstilstander
  /
  ... 2. Betydelig øket INR, tilnærmet normal APTT: Indikerer faktor VII mangel, gjør faktor analyse. Evt. Lever svikt /vit K mangel 3. ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../vedlegg/litteraturliste
  /
  ... et al. Efficacy and safety of recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../fysisk-mishandling
  /
  ... på mishandling (3–5). Blåmerker Koagulasjonsforstyrrelser; von Willebrand, faktor VII, VIII og IX, Trombocytopeni; ITP, infeksjoner, leukemi. Vaskulitter. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../venøs-tromboembolisme
  /
  ... K-avhengige proteiner som deltar i koagulasjonen er faktor II, VII, IX, X samt inhibitorene protein C og protein ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../bipolare-lidingar/referansar
  /
  ... Clin N Am 2009;18(2):273-89, vii. 88. Akiskal HS. Developmental pathways to bipolarity: are ... Clin N Am 2009;18(2):291-319, vii-viii. 109. Klassen LJ, Katzman MA, Chokka P. ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../gravide-i-lar/litteratur
  /
  ... prenatally. Clin Perinatol 1999;26(1):107-50, vii. Hunt RW, Tzioumi D, Collins E, Jeffery HE. ... exposed to methadone: Impact of social-environmental risk factors. J Clin Child Psychol 1994;23:349-59. ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../systemisk-hypertensjon
  /
  ... feokromocytom, polycystisk nyresykdom, hepatosplenomegali Nevrologisk undersøkelse Oftalmoskopi, hjernenerveundersøkelse (VII), nevrologiske funn inklusiv hjerneslag Tabell 4. Laboratorieundersøkelser ved ...