Metakromatisk leukodystrofi Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/metakromatisk-leukodystrofi
  /
  Tilhører gruppen hvit substanssykdommer. Metakromatisk leukodystrofi er en alvorlig arvelig, fremadskridende sykdom som primært rammer nervesystemet Sykdommen deles inn i tre hovedformer, sen-infantil, juvenil og ...
 2. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødte-stoffskift
  /
  ... Tilstandene omfatter blant annet sfingolipidoser (f.eks Fabry, metakromatisk leukodystrofi), mucopolysakkaridoser-MPS (f.eks. Hurler), ceroide lipofuscinoser (f. ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... SENDA Asymptomatisk ALD Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevromuskulære-sykdommer
  /
  ... ved generaliserte nevrodegenerative sykdommer som infantil nevroaksonal dystrofi, metakromatisk leukodystrofi, Krabbe sykdom, CDG-syndrom, peroksisomale sykdommer og mitokondriepatier. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... i hjernenmargen, slik en kan se ved leukodystrofier. Metakromatisk leukodystrofi (MLD) involverer også myelin i det perifere nervesystem, ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../psykotiske-lidelser
  /
  ... sykdommer (eks. Wilsons disease, Lysosomale storage diseases, homocystinuri, metakromatisk leukodystrofi, porfyri, Nieman Pick C, ureasyklus-sykdommer) Genetiske syndromer ( ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... SENDA Asymptomatisk ALD Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1066/differentials
  /
  ... blood: elevated genetic testing: identification of causative mutation Metachromatic leukodystrophy History Exam 1st investigation Other investigations late adolescence ...
 9. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/1066/differentials
  /
  ... blood: elevated genetic testing: identification of causative mutation Metachromatic leukodystrophy History Exam 1st investigation Other investigations late adolescence ...
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1021/pdf/1021.pdf
  /
  ... deficiency) • Niemann-Pick type C (complex transport defect) • Metachromatic leukodystrophy (arylsulphatase A deficiency) • GM1 gangliosidosis (beta-galactosidase deficiency). ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · neste · siste