Mitochondrial myopathies Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/mitokondriesykdommer
  /
  Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Alle celler i kroppen, bortsett ... ulike organer i kroppen. Da har man en mitokondriesykdom. Ofte er det de mest energikrevende organene som ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... Alfamannosidose Hemiplegi (alternerende) Takaos syndrom Prader-Willis syndrom MELAS Aceruloplasminemi Kearns-Sayres syndrom Bilateral polymicrogyri Smith-Magenis' ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... Alfamannosidose Hemiplegi (alternerende) Takaos syndrom Prader-Willis syndrom MELAS Aceruloplasminemi Kearns-Sayres syndrom Bilateral polymicrogyri Smith-Magenis' ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/mngie
  /
  ... MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/pearsons-syndrom
  /
  ... Se også gruppeomtaler under fremadskridende, nevrologiske tilstander og mitokondriesykdommer . I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no/merrf
  /
  ... epilepsi med ragged-red fibers (MERRF) er en mitokondriesykdom som påvirker mange deler av kroppen, særlig muskler ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no/migrasjonsforstyrrelser
  /
  ... metabolske og progredierende sykdommer, som GM2-gangliosidoser, mukopolysakkaridoser, mitokondriesykdommer, glutarsyreuri type 2, peroxysomale sykdommer m.fl.). Migrasjonsforstyrrelsene ...