Mitokondriesykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/mitokondriesykdommer
  /
  Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/627/pdf/627.pdf
  /
  Melas ma The right clinical information, right where it's needed Last updated: Feb 22, 2018 Table ... important for maintaining the effects of treatment. BASICS Melas ma Basics Definition Melasma is an acquired pigmentary ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/627/pdf/627.pdf
  /
  Melas ma The right clinical information, right where it's needed Last updated: Feb 22, 2018 Table ... important for maintaining the effects of treatment. BASICS Melas ma Basics Definition Melasma is an acquired pigmentary ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../medfødte-stoffskift
  /
  ... omtales følgende grupper av sykdommer: Fettsyrenedbrytningsdefekter (mitokondrielle fettsyreoksidasjonsdefekter) Mitokondriesykdommer Glykogenoser Fettsyrenedbrytningsdefekter (mitokondrielle fettsyreoksidasjonsdefekter) Skyldes feil i omsetningen ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/nevrodegenerative-sykd
  /
  ... særlig redusert mørkesyn, etterfulgt av demens og epilepsi. Mitokondriesykdommer Sykdommer med svikt i mitokondriene kan presentere seg ... av laktat i blod (og spinalvæske) sees ved mitokondriesykdommer, forhøyede ultralange fettsyrer indikerer peroksisomale sykdommer, forhøyet urinsyre ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../akutte-stoffskiftesykdommer
  /
  ... før IEM utredning. Laktat er ofte forhøyet ved mitokondriesykdommer, men kan også være forhøyet sekundært ved glykogenoser, glykoneogenesedefekter, organiske acidurier og fettsyreoksidasjonsdefekter. Glukose og mitokondriesykdom: Ved mistanke om mitokondriesykdom med stor laktacidose, kan ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/784/differentials
  /
  ... systemic symptoms may be present. INVESTIGATIONS Genetic testing. Mitochondrial disease SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Multiple gastrointestinal complaints ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/784/differentials
  /
  ... systemic symptoms may be present. INVESTIGATIONS Genetic testing. Mitochondrial disease SIGNS / SYMPTOMS INVESTIGATIONS SIGNS / SYMPTOMS Multiple gastrointestinal complaints ...
 9. Frambu
  -
  www.frambu.no/...nodeid=ee48d969-ad47-42db-8675-af2b4013d397
  /
  Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Alle celler i kroppen, bortsett ... dersom man har svikt i energiproduksjonen i mitokondriene. Mitokondriesykdommer ble opprinnelig beskrevet som nevrologiske sykdomsbilder preget av ...
 10. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori- ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste