Mitokondriesykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=9660
  /
  ... er avhengige av energi i vekslende grad og mitokondriesykdommer er karakterisert ved sammensatte sykdomsbilder fra flere organsystemer. Mitokondriesykdommer arves vanligvis fra mor (1). Spørsmålsstiller har funnet ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=6&S=6078
  /
  ... valproat er kontraindisert hos pasienter som har kjente mitokondriesykdommer forårsaket av POLG mutasjoner. I tillegg skal VPA ... år der man har klinisk mistanke om en mitokondriesykdom. De fleste tilfeller av VPA-assosiert leversvikt er ...
 3. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=2444
  /
  ... stroke-like episodes". Hun er blitt diagnostisert med MELAS. Problemstillingen er hvorvidt statiner og Q10 kan ha ... er noen av stoffene som er forsøkt (1). MELAS er en svært sjelden tilstand, og det ligger ...
 4. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=3376
  /
  ... 02.2010Fibratbehandling ved MELASSPØRSMÅLEn kvinnelig pasient har mitokondriesykdommen MELAS (mitokondriell encefalopati, laktacidose og slagliknende episode) og hyperlipidemi. ...
 5. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=4337
  /
  ... bruk av koenzym Q10 eller lignende tiltak ved MELAS?SVARRELIS konkluderte i 2007 med at terapieffekt av ... på god effekt hos i alle fall noen MELAS-pasienter. Det foreligger ikke noen entydig doseringsanbefaling. Det ...
 6. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=5&S=3244
  /
  ... av katekolaminer eller glukokortikoider, utilstrekkelig karbohydratinntak samt subklinisk mitokondriesykdom (19-22). Den kliniske utviklingen og forløpet av ...
 7. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=2294
  /
  ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
 8. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3010
  /
  ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
 9. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3896
  /
  ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=3930
  /
  ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
forrige · 1 · 2 · neste