Mucopolysaccharidoses or "slys sykdom" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/slys-sykdom
  /
  Slys sykdom (mukopolysakkaridose type VII, MPS VII) er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av mukopolysakkaridene ... skjelettforandringer hos nyfødte til milde symptomer hos voksne. Slys sykdom er oppkalt etter legen som først beskrev et ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/215/history-exam
  /
  ... OSA or who snore is common. hx of mucopolysaccharidoses Commonly associated with OSA. hx of GORD Commonly ... nlm.nih.gov/pubmed/14746382?tool=bestpractice.com mucopolysaccharidoses Has been associated with increased risk of OSA. [ ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/215/history-exam
  /
  ... OSA or who snore is common. hx of mucopolysaccharidoses Commonly associated with OSA. hx of GERD Commonly ... nlm.nih.gov/pubmed/14746382?tool=bestpractice.com mucopolysaccharidoses Has been associated with increased risk of OSA. [ ...
 4. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/438/history-exam
  /
  ... 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier, 2006:1151. mucopolysaccharidoses Umbilical hernias are found in the familial lysosomal ...
 5. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/438/history-exam
  /
  ... 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier, 2006:1151. mucopolysaccharidoses Umbilical hernias are found in the familial lysosomal ...
 6. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/215
  /
  ... anaesthesia FHx of OSA or snoring hx of mucopolysaccharidoses hx of GORD hx of Down's syndrome ... levels of sex hormones hypothyroidism Down's syndrome mucopolysaccharidoses alcohol use increasing age black, Hispanic, and Asian ...
 7. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/215/pdf/215.pdf
  /
  ... Other medical conditions commonly associated with OSA are mucopolysaccharidoses and gastro-oesophageal reflux. People with Down's ... higher in male than in female patients. [ 46] mucopolysaccharidoses • Has been associated with increased risk of OSA. [ ...
 8. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/215/pdf/215.pdf
  /
  ... Other medical conditions commonly associated with OSA are mucopolysaccharidoses and gastroesophageal reflux. People with Down syndrome are ... higher in male than in female patients. [ 40] mucopolysaccharidoses • Has been associated with increased risk of OSA. [ ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...kopolysakkaridose-vii-slys-sykdom
  /
  Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_109. Legemidler Sjeldne diagnoser 2017 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
 10. bmj-bestpractice
  -
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1021/pdf/1021.pdf
  /
  ... 1):19-29. Abstract 37. Muenzer J. The mucopolysaccharidoses: a heterogenous group of disorders with variable pediatric ... et al. Glycosaminoglycan accumulation and excretion in the mucopolysaccharidoses: characterization and basis of a diagnostic test for ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · neste · siste