Muskel- og skjelettsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../skulder/bakgrunn-og-utfallsmal
  /
  ... befolkningen og den tredje hyppigst rapporterte lokaliseringen av muskel- og skjelettsmerter (1;2). Omtrent 50 % av alle som får ... en rolle i utvikling og vedlikehold av kroniske muskel- og skjelettsmerter (25). Noen psykiske risikofaktorer for dårlig prognose slik ...
 2. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=1&S=1051
  /
  ... synes ikke å være en kjent årsak til muskel- og skjelettsmerter (5).Klopidogrel (platehemmer) Artralgi og ryggsmerter ble rapportert ... av hydroklortiazid er det i varierende grad beskrevet muskel- og skjelettsmerter. Ut i fra de sparsomme opplysningene vi har ...
 3. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/kadcyla-roche-586831
  /
  ... 0,5% av pasientene) er blødning, feber , dyspné , muskel- og skjelettsmerter, trombocytopeni , magesmerter og oppkast. De vanligste bivirkningene (≥25%) ... trombocytopeni , økte transaminaser, anemi , nøytropeni , fatigue (tretthet), ... muskel- og skjelettsmerter og blødning. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/kadcyla-roche-586831
  /
  ... 0,5% av pasientene) er blødning, feber , dyspné , muskel- og skjelettsmerter, trombocytopeni , magesmerter og oppkast. De vanligste bivirkningene (≥25%) ... trombocytopeni , økte transaminaser, anemi , nøytropeni , fatigue (tretthet), ... muskel- og skjelettsmerter og blødning. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/kyprolis-amgen-612287
  /
  ... pulmonal embolisme, pulmonal hypertensjon, pulmonalt ødem . Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet, muskelsvakhet, myalgi, skjelettsmerter. ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/kyprolis-amgen-612287
  /
  ... pulmonal embolisme, pulmonal hypertensjon, pulmonalt ødem . Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet, muskelsvakhet, myalgi, skjelettsmerter. ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/bonviva-atnahs-546926
  /
  ... kvalme , forstoppelse. Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, muskel- og skjelettsmerter, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Influensalignende sykdom, utmattelse. Mindre ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/bonviva-roche-546926
  /
  ... kvalme , forstoppelse. Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, muskel- og skjelettsmerter, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Influensalignende sykdom, utmattelse. Mindre ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/iclusig-incyte-584803
  /
  ... pleural effusjon, neseblødning, dysfoni , pulmonal hypertensjon. Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter, nakkesmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet. Nevrologiske: Cerebrovaskulært ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/iclusig-incyte-584803
  /
  ... pleural effusjon, neseblødning, dysfoni , pulmonal hypertensjon. Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter, nakkesmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet. Nevrologiske: Cerebrovaskulært ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste