Myelomeningocele or ryggmargsbrokk Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/.../folat---folattilskudd-og-svangerska
  /
  ... tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk. Publisert 15.11.2013 Oppdatert 05.11.2015 ... 60 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Tallet kan trolig halveres dersom ...
 2. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/kosthald
  /
  ... starten av graviditeten. Tilskot av folat kan førebyggje ryggmargsbrokk og andre liknande alvorlege medfødde misdanningar (De-Regil, ... 50 kvinner gravide med eit barn som har ryggmargsbrokk eller ein annan alvorleg nevralrøyrsdefekt (FHI, 2017d). Talet ...
 3. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/svangerskap
  /
  ... mikrogram av B-vitaminet folat for å forebygge ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter hos barna. Tilskuddet skal tas ... 60 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser ...
 4. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/fp/gravide-og-fodende-kvinners-helse
  /
  ... tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk. Oppdatert 05.11.2015 Faktaark Fakta om alvorlig ...
 5. Folkehelseinstituttet
  -
  https://www.fhi.no/...ublikasjonsliste-for-medisinsk-fodselsregister
  /
  ... parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. BMC Pediatr. ...