Nevrofibromatose type 1 Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevrofibromatose-type-1
  /
  ... betyr nerve, fibromatose betyr tilstand med godartede bindevevssvulster. Nevrofibromatose type 1 (NF1) er en arvelig tilstand. Den kan gi ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias sykdom Nevrofibromatose type 1 LHON Williams' syndrom Glutarsyreuri Dystrofia myotonika type 2 ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevrofibromatose-type-2
  /
  ... med godartede bindevevsvulster. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander. Selv om de ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias sykdom Nevrofibromatose type 1 LHON Williams' syndrom Glutarsyreuri Dystrofia myotonika type 2 ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/masteroppgaver-med-bistand
  /
  ... kunnskapsgrunnlag i kommunene? 2010 Å være elev med nevrofibromatose type 1 Men hvordan har du det? Om å være ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/artikler
  /
  ... K.M.: Young Adults’ Experience of Living with Neurofibromatosis Type 1 . Journal of Genetic Counseling , April 2013, vol 22 ...