Nevrofibromatose type 2 Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../CNS/Diagnoser/Intraspinal/Bakgrunn/Histologi
  /
  ... nevrofibromatose. Ependymomer forekommer relativt ofte hos pasienter med nevrofibromatose type 2, mens astrocytomer opptrer hos dem med type 1. ... aldri. Schwannomer forkommer sporadisk eller som ledd i nevrofibromatose type 2. Meningeomer 11–12 % av alle meningeomer forekommer i ...
 2. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../UTREDNING/New-ksProcedureChapter
  /
  ... nevrofibromatose. Ependymomer forekommer relativt ofte hos pasienter med nevrofibromatose type 2 , mens astrocytomer opptrer hos dem med type 1 . ... aldri. Schwannomer forkommer sporadisk eller som ledd i nevrofibromatose type 2 . Meningeomer 11–12 % av alle meningeomer forekommer i ...
 3. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../UTREDNING/New-ksProcedureChapter
  /
  ... nevrofibromatose. Ependymomer forekommer relativt ofte hos pasienter med nevrofibromatose type 2 , mens astrocytomer opptrer hos dem med type 1 . ... aldri. Schwannomer forkommer sporadisk eller som ledd i nevrofibromatose type 2 . Meningeomer 11–12 % av alle meningeomer forekommer i ...
 4. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../UTREDNING/New-ksProcedureChapter?lg=ksprint
  /
  ... nevrofibromatose. Ependymomer forekommer relativt ofte hos pasienter med nevrofibromatose type 2 , mens astrocytomer opptrer hos dem med type 1 . ... aldri. Schwannomer forkommer sporadisk eller som ledd i nevrofibromatose type 2 . Meningeomer 11–12 % av alle meningeomer forekommer i ...
 5. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../BAKGRUNN/Arsak?CancerType=CNS Intrakranial
  /
  ... små, hvite (eller brune), myke svulster under huden. Nevrofibromatose type 2 knyttes til utvikling av vestibularisschwannom , meningeom og gliom. Nevrofibromatose type 2 er en arvelig medfødt tilstand med godartede bindevevssvulster ...
 6. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../Arsak?CancerType=CNS Intrakranial
  /
  ... små, hvite (eller brune), myke svulster under huden. Nevrofibromatose type 2 knyttes til utvikling av vestibularisschwannom , meningeom og gliom. Nevrofibromatose type 2 er en arvelig medfødt tilstand med godartede bindevevssvulster ...
 7. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../BAKGRUNN/Arsak?lg=ksprint
  /
  ... små, hvite (eller brune), myke svulster under huden. Nevrofibromatose type 2 knyttes til utvikling av vestibularisschwannom , meningeom og gliom. Nevrofibromatose type 2 er en arvelig medfødt tilstand med godartede bindevevssvulster ...
 8. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../ksDictionary.aspx?letter=N
  /
  ... det oppstår. Rammer hud, hjernenerver, ryggmarg og skjelett. Nevrofibromatose type 2 Arvelig medfødt (autosomal dominant) tilstand med godartede bindevevssvulster ...
 9. Oncolex.no
  -
  kreftlex.no/.../UTREDNING/New-ksProcedureChapter
  /
  ... vestibularisschwannomene beggesidige, og er da vanligvis knyttet til nevrofibromatose type 2 . Sjeldnere oppstår schwannomer i den 5. hjernenerve (n. ...
 10. Oncolex.no
  -
  backend.kreftlex.no/.../UTREDNING/New-ksProcedureChapter
  /
  ... vestibularisschwannomene beggesidige, og er da vanligvis knyttet til nevrofibromatose type 2 . Sjeldnere oppstår schwannomer i den 5. hjernenerve (n. ...
forrige · 1 · 2 · 3 · neste