Nevrofibromatose Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevrofibromatose-type-2
  /
  ... med godartede bindevevsvulster. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander. Selv om de ...
 2. Frambu
  -
  www.frambu.no/nevrofibromatose-type-1
  /
  ... betyr nerve, fibromatose betyr tilstand med godartede bindevevssvulster. Nevrofibromatose type 1 (NF1) er en arvelig tilstand. Den ...
 3. Frambu
  -
  www.frambu.no/diagnoser
  /
  ... 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom ... sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias ... type 1 LHON Williams' syndrom Glutarsyreuri Dystrofia myotonika ...
 4. Frambu
  -
  www.frambu.no
  /
  ... 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom ... sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias ... type 1 LHON Williams' syndrom Glutarsyreuri Dystrofia myotonika ...
 5. Frambu
  -
  www.frambu.no/artikler
  /
  ... sjeldne genetiske tilstander − hva mener unge pasienter med nevrofibromatose? , publisert i tidsskriftet Utposten høsten 2010. Temaet ble ...
 6. Frambu
  -
  www.frambu.no/masteroppgaver-med-bistand
  /
  ... kunnskapsgrunnlag i kommunene? 2010 Å være elev med nevrofibromatose type 1 Men hvordan har du det? Om ...
 7. Frambu
  -
  www.frambu.no/schwannomatose
  /
  Schwannomatose er en sjelden form av nevrofibromatose som er kategorisert som egen tilstand. Som ved både NF1 og NF2 er det store variasjoner i sykdomsbildet. I beskrivelsen under har ...
 8. Frambu
  -
  www.frambu.no/frambus-historie
  /
  ... 1990-1995: Som del av regjeringens handlingsplan starter nevrofibromatose-prosjektet. Ny fløy for Frambu barnehage og skole ...