Results 1-10 of about 14|
 1. ... foreldre har alvorlig psykiatrisk lidelse, misbruksproblemer eller aggresjonsproblemer/partnervold, eller hvis de lever isolert med få sosiale korrektiver, ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 2. Interventions for preventing or reducing domestic violence against pregnant women Vold 2013 Cochrane Library Oppsummert forskning Oppsummert forskning ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Oppsummert forskning
 3. ... brukte også et skåringsverktøy til å måle eventuell partnervold. 83,4 prosent av deltakerne, eller 1102 kvinner, gjennomførte hele undersøkelsen. Kvinnene som besvarte ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 4. ... vold mot partner. Fortolkning. Unge kvinner som utøver partnervold, er generelt mer aggressive enn kvinner ellers og er i mange tilfeller alene om å ... normalbefolkningen i liten grad fanger opp virkelig grov partnervold. Les ... og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt. PsykNytt Aktuelt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 5. ... søkte svar på om kvinner var utsatt for partnervold, noen hadde også målt om de ble henvist videre eller fikk hjelp. Én studie vurderte kvinnenes livskvalitet. For ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 6. ... Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto. Relevante søkeord: vold, partnervold, tester, skåringsverktøy, voldsrisiko Les mer om skåringsverktøy og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt. PsykNytt Aktuelt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 7. ... sykdom, vold utført av andre familiemedlemmer enn partner, eller vold utført overfor menn. Enkeltstudier påviste høyere risiko for partnervold ved alle typer psykisk sykdom, inkludert psykose, men ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 8. ... og gi konkrete eksempler som overfall, trafikkulykke, overgrep, partnervold, tortur o.l. Pasienter er ofte avvisende til å snakke om tidligere traumatiske hendelser grunnet skyldfølelse, skam eller ubehag ved å snakke om dette. For å avdekke ...
  Source: Legevakthåndboken
  Information Type: Oppslagsverk
 9. ... om voldsforebygging og -håndtering innen en rekke områder. Partnervold er ... en livstruende eller smertefull situasjon. Hva bør en gjøre ved mistanke ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 10. ... for tiden?» Dernest: «Er din seksualpartner mann, kvinne, eller kan det ... Partnervold. Gi nødvendig informasjon, for eksempel om anatomi, fysiologi, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
previous · 1 · 2 · next