Synkope Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/248.html
  /
  Summary Syncope is a transient loss of consciousness due to transient global cerebral hypoperfusion, characterised by rapid onset, short ... and spontaneous complete recovery. [1] The onset of syncope is relatively rapid, and the subsequent recovery is ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1110.html
  /
  History & exam Diagnostic factors low risk for adverse outcomes hx of recurrent faints provocative factor nausea lightheadedness pallor diaphoresis diminished ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../hjerte-kar-sykdommer/synkope
  /
  Synkope er et kortvarig, selvbegrensende bevissthetstap med relativt brå start, pga. forbigående sirkulasjonsnedsettelse til hjernen. Skilles fra ... mange, dårlig valgte undersøkelser. Problemer som ikke er synkope og ikke skal utredes som det: Koma, hjertestans, ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutte-prosedyrer/synkope
  /
  Bakgrunn Synkope er et kortvarig anfall med tap av bevissthet og muskeltonus. Opptil 15 % av alle barn opplever en episode med synkope før de blir voksne. Oftest er årsaken av ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...ndersokelse-og-tiltak-ved-synkope
  /
  ... når det er aktuelt (1). Symptomer og tegn Synkope kan være tegn på alvorlige sirkulatoriske, respiratoriske, nevrologiske ... nevrologi Sekundær underøkelse Kartlegg følgende (2, 3): Før synkope: • Omgivelser som vær og temperatur • Svetting eller varmefølelse • ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../langt-qt-syndrom
  /
  ... bilde avhengig av gen og mutasjonslokalisasjon Alvorlige symptomer Synkope ved fysisk anstrengelse (LQTS-1) Synkope ved kraftig lyd, psykisk stress (LQTS-2) Synkope ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../geriatri/fall-hos-gamle
  /
  ... få i seg mat og drikke Tenk på synkope hos eldre som har falt uten sikker årsak. ... miksjon/defekasjon Tidligere fall eller falltendens Ledsagende symptomer: Synkope, smerter, svimmelhet, ustøhet, synsforstyrrelser, hjertebank, talebesvær, lammelser, kramper ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../pacemakerbehandling
  /
  ... thoraxkirurger. Generelle indikasjoner for pacemakerbehandling er: symptomgivende bradykardi (synkope, nærsynkope, svimmelhet, forvirringstilstander relatert til hypoperfusjon ved bradykardi), ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../anafylaktiske-reaksjoner
  /
  ... hypoksemi) Redusert blodtrykk eller assosierte symptomer (eks. bevissthetsendring, synkope, inkontinens) To eller flere av følgende symptomer som ... stridor, hypoksemi) Redusert blodtrykk eller assosierte symptomer (eks. synkope, ... gastrointestinale symptomer (eks. magekramper, oppkast) Redusert ...
 10. lvh
  -
  lvh.no/.../symptomdiagnoser/kortvarig_bevissthetstap
  /
  Bakgrunn Synkope; besvimelse. Vanlig. 20–30 % av befolkningen har hatt kortvarig bevissthetstap minst én gang. Kan forårsakes av vidt ... alvorlighetsgrad og behov for diagnostikk og behandling. Årsaker Vasovagal synkope. Vanligste årsak uavhengig av alder. Kortvarig bevissthetstap eller ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · neste · siste