Synkope Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/248.html
  /
  Important update Important update Loading... Summary Syncope is a transient loss of consciousness due to transient global cerebral hypoperfusion, characterised by rapid onset, short duration, and spontaneous complete recovery. [ ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1110.html
  /
  History & exam Diagnostic factors low risk for adverse outcomes hx of recurrent faints provocative factor nausea lightheadedness pallor diaphoresis diminished ...
 3. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../hjerte-kar-sykdommer/synkope
  /
  Synkope er et kortvarig, selvbegrensende bevissthetstap med relativt brå start, pga. forbigående sirkulasjonsnedsettelse til hjernen. Skilles fra ... mange, dårlig valgte undersøkelser. Problemer som ikke er synkope og ikke skal utredes som det: Koma, hjertestans, ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../akutte-prosedyrer/synkope
  /
  Bakgrunn Synkope er et kortvarig anfall med tap av bevissthet og muskeltonus. Opptil 15 % av alle barn opplever en episode med synkope før de blir voksne. Oftest er årsaken av ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/...ndersokelse-og-tiltak-ved-synkope
  /
  ... når det er aktuelt (1). Symptomer og tegn Synkope kan være tegn på alvorlige sirkulatoriske, respiratoriske, nevrologiske ... nevrologi Sekundær underøkelse Kartlegg følgende (2, 3): Før synkope: • Omgivelser som vær og temperatur • Svetting eller varmefølelse • ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../langt-qt-syndrom
  /
  ... bilde avhengig av gen og mutasjonslokalisasjon Alvorlige symptomer Synkope ved fysisk anstrengelse (LQTS-1) Synkope ved kraftig lyd, psykisk stress (LQTS-2) Synkope ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../geriatri/fall-hos-gamle
  /
  ... få i seg mat og drikke Tenk på synkope hos eldre som har falt uten sikker årsak. ... miksjon/defekasjon Tidligere fall eller falltendens Ledsagende symptomer: Synkope, smerter, svimmelhet, ustøhet, synsforstyrrelser, hjertebank, talebesvær, lammelser, kramper ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../pacemakerbehandling
  /
  ... thoraxkirurger. Generelle indikasjoner for pacemakerbehandling er: symptomgivende bradykardi (synkope, nærsynkope, svimmelhet, forvirringstilstander relatert til hypoperfusjon ved bradykardi), ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../anafylaktiske-reaksjoner
  /
  ... hypoksemi) Redusert blodtrykk eller assosierte symptomer (eks. bevissthetsendring, synkope, inkontinens) To eller flere av følgende symptomer som ... stridor, hypoksemi) Redusert blodtrykk eller assosierte symptomer (eks. synkope, ... gastrointestinale symptomer (eks. magekramper, oppkast) Redusert ...
 10. RELIS
  -
  relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=3&S=2588
  /
  ... urinavgang eller tungebitt. Cipralex er nå seponert. Er synkope tidlegere beskrevet som biverkniad ved behandling med Cipralex? ... er S-enantiomeren av den selektive serotoninreopptakshemmaren citalopram. Synkope og hypotensjon vert rekna som meir eller mindre ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · neste · siste