Vertigo Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/73.html
  /
  ... risk factors specific provoking positions brief duration of vertigo episodic vertigo severe episodes of vertigo sudden onset of vertigo nausea, imbalance, and lightheadedness ...
 2. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/965.html
  /
  Introduction Vertigo is the sensation that the environment is spinning around relative to oneself (objective vertigo) or vice versa (subjective vertigo). The term is ...
 3. bmj-bestpractice
  -
  bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/71.html
  /
  ... may be used by patients to indicate true vertigo, lightheadedness, imbalance, or a form of syncope. The ... population ranges from 20% to 30%. [1] True vertigo is described as a rotary sensation of the ...
 4. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../menières/9-bakgrunnsartikler
  /
  ... up of cognitive behavioral therapy for phobic postural vertigo. Oppfølgningsstudie av pasienter behandlet med kognitiv- og adferdsterapi for fobisk postural vertigo. 28. Møller P. Kirurgisk behandling av Ménières sykdom. ...
 5. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../menières/8-litteraturliste
  /
  ... M, Ziese T, et al. Epidemiology of vestibular vertigo: a neurotologic survey of the general population. Neurology ... 16. Hain TC, Uddin M. Pharmacological treatment of vertigo. CNS Drugs 2003;17(2):85-100. 17. ...
 6. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/akutt-ataksi
  /
  ... otitt. Kan ha nedsatt hørsel, oppkast og intens vertigo som forverres av hodebevegelser. Vanskelig differensialdiagnose til akutt ... basilar migrene og familiær hemiplegisk migrene. Benign paroksysmal vertigo sees oftere i migrenefamilier og kan likne AA. ...
 7. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../diagnostiske-kriterier
  /
  ... uprovosert. Noen pasienter kan likevel angi utløsende faktorer. Vertigo er en bevegelsesillusjon. Menière-anfall utløser vanligvis rotatorisk vertigo (karusellsvimmelhet). Anfallet er vanligvis så kraftig at pasienten ...
 8. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../nevrologi/hodepine-og-migrene
  /
  ... forskjellige tilstander som allergier, hyperaktivitet, residiverende magesmerter, paroxysmal vertigo, sykliske brekninger, depresjoner, residiverende bensmerter, skoleproblemer, angst, søvnproblemer, ...
 9. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok/diagnoser
  /
  ... M81.9 - med pat. fraktur M80.9 Otogen vertigo H81.3 Ovarialcyste uspes N83.2 P Palliasjon ... 0 Ventrikkeltakykardi I47.2 Venøs insufficiens I87.2 Vertigo uspes R42 Virushepatitt uspes B19.9 Virusinfeksjon uspes ...
 10. nokc-helsebiblioteket-collection
  -
  www.helsebiblioteket.no/.../menières/4-tiltak/4.7-vestibulær
  /
  ... øre, meningitt og dødsfall er sjeldne komplikasjoner. Forbigående vertigo, ustøhet, kvalme og tretthet må påregnes i perioden etter operasjonen, og opptrening er viktig. Vedvarende svimmelhet og ustøhet forekommer, og forsiktighet bør utvises dersom ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · neste · siste