"abdominal smerter" hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmor/Bakgrunn/Symptomer
  /
  Utskriftsdato (30.5.2018) Utredning ved akutt leukemi hos barn Ved utredning av leukemi må barnet gjennomgå en ... hensyn til alle spesialundersøkelsene som skal tas. Benmargsundersøkelser hos barn utføres i narkose, og det gjøres som hovedregel ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/revolade-novartis-563439
  /
  ... er klarlagt. Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt hos barn og ungdom <18 år med kronisk HCV-relatert ... ITP -studiepopulasjonen: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré (hos barn). Infeksiøse: Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til < ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/isentress-msd-560282
  /
  ... er rapportert. Hyppighet, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger hos barn og unge (frem til uke 48) er sammenlignbar ... andre legemidler. Absolutt biotilgjengelighet er ikke fastslått. Farmakokinetikken hos barn er ikke fastslått. Alder har ingen klinisk betydning ...
 4. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/isentress-msd-560282
  /
  ... andre legemidler. Absolutt biotilgjengelighet er ikke fastslått. Farmakokinetikken hos barn er ikke fastslått. Alder har ingen klinisk betydning på farmakokinetikk i aldersgruppen 16-71 år. Proteinbinding: Ca. 83% bundet ... over i placenta hos rotter, men penetrerer ikke hjernen i merkbar grad. ...
 5. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmor?lg=print
  /
  ... med tanke på mulige bivirkninger. Sikkerhet og effekt hos barn eller ungdom under 18 år har ikke blitt ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-zarzio-sandoz-569588
  /
  ... deg hvor lenge du må ta Zarzio. Bruk hos barn Zarzio brukes ved behandling av barn som mottar ... Respiratory Distress Syndrome ( ARDS ). ARDS er mindre vanlig hos pasienter med ... magen ( abdomen ), smerter under venstre brystkasse eller smerter i skulderspissen, fordi ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-zarzio-sandoz-569588
  /
  ... deg hvor lenge du må ta Zarzio. Bruk hos barn Zarzio brukes ved behandling av barn som mottar ... Respiratory Distress Syndrome ( ARDS ). ARDS er mindre vanlig hos pasienter med ... magen ( abdomen ), smerter under venstre brystkasse eller smerter i skulderspissen, fordi ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/vimizim-biomarin-588611
  /
  ... eller uten antipyretika , pga. risikoen for overfølsomhetsreaksjoner. Spesielle pasientgrupper: Barn: Doseringen er den samme som hos voksne. Det er viktig å initiere behandling så ...
 9. Oncolex.no
  -
  oncolex.no/Galle/Prosedyrekatalog/BEHANDLING
  /
  ... livmor Postmenopausal blødning Perimenopausal abnorm blødning Premenopausal ... Vekttap Kronisk hoste ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/atozet-msd-591741
  /
  ... knyttet til primær hyperkolesterolemi . Graviditet: Sikkerhet ved bruk hos gravide er ikke fastlagt. Skal ... smerter i øvre abdomen , forstoppelse, dyspepsi , flatulens , løs avføring, ...
forrige · 1 · 2 · neste