Toksiske myasthenia or "approach to the metabolic myopathies" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/m/medisin/mestinon-meda-561375
  /
  ... føtotoksiske effekter er sett ved doser som var toksiske for mordyret. Mulig risiko for mor og barn skal veies mot mulige fordeler i hvert enkelt tilfelle, men erfaring med bruk hos gravide med myasthenia gravis har ikke vist uønskede effekter på svangerskapsforløpet. ...
 2. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/mestinon-meda-561375
  /
  ... føtotoksiske effekter er sett ved doser som var toksiske for mordyret. Mulig risiko for mor og barn skal veies mot mulige fordeler i hvert enkelt tilfelle, men erfaring med bruk hos gravide med myasthenia gravis har ikke vist uønskede effekter på svangerskapsforløpet. ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...yervoy-bristol-myers-squibb-572136
  /
  ... systemiske symptomer (DRESS), psoriasis. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon . Nevrologiske: ... 20 mg/kg uten åpenbare toksiske effekter. Ved ev. overdosering skal pasienten overvåkes nøye ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/...yervoy-bristol-myers-squibb-572136
  /
  ... systemiske symptomer (DRESS), psoriasis. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon . Nevrologiske: ... 20 mg/kg uten åpenbare toksiske effekter. Ved ev. overdosering skal pasienten overvåkes nøye ...
 5. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/tarivid-sanofi-aventis-564429
  /
  ... aktivitet og kan forverre muskelsvakhet hos pasienter med myasthenia gravis . Alvorlige bivirkninger, inkl. dødelig utgang og behov for ... forbundet med bruk av fluorokinoloner hos pasienter med myasthenia gravis . Ofloksacin er derfor ikke anbefalt til pasienter ...
 6. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/diprasorin-orion-614612
  /
  ... eller hemodynamisk ustabilitet (f.eks. ikke-kompensert hjertesvikt). Myasthenia gravis : Ved myasthenia gravis kan rejustering av myastenibehandling etter endring av ...
 7. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/solu-medrol-pfizer-564010
  /
  ... til pasienter med krampeanfall og hos pasienter med myasthenia gravis . Øye: Synsforstyrrelser kan forekomme. Ved symptomer som ... høye doser, spesielt ved nevromuskulær transmisjonssykdom (f.eks. myasthenia gravis ), eller ved samtidig behandling med antikolinergika (som ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/diprasorin-orion-614612
  /
  ... eller hemodynamisk ustabilitet (f.eks. ikke-kompensert hjertesvikt). Myasthenia gravis : Ved myasthenia gravis kan rejustering av myastenibehandling etter endring av ...
 9. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/nozinan-meda-562213
  /
  ... CNS-depressiv effekt. Ved leukopeni og tidligere agranulocytose , myasthenia gravis og feokromocytom . Nozinan Meda Lukk Forsiktighetsregler Initialt, ... av pasienter med hjerte- og kretsløplidelser, nedsatt respirasjonsfunksjon, ... graviditet, ubehandlet trangvinklet glaukom , tromboflebitt, lever- og ...
 10. felleskatalogen
  -
  https://www.felleskatalogen.no/d/medisin/solu-cortef-pfizer-564009
  /
  ... forsiktighet til pasienter som lider av krampeanfall eller myasthenia gravis . Alvorlige hendelser er rapportert ved administrering intratekalt ... oftest hos pasienter med nevromuskulær transmisjonssykdom (f.eks myasthenia gravis ), eller ved samtidig behandling med antikolinergika. En ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · neste · siste