Abdominalsmerter Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... batteri: Svelgebesvær, kvalme, brekninger, sikling, nedsatt appetitt og magesmerter Diaré, blodig og/eller mørk avføring Retrosternale smerter ... perioden for observasjon oppstår symptomer som svelgebesvær, brekninger, magesmerter, blodig eller mørk avføring, smerter i svelg eller ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...orgiftning-utfyllende-informasjon
  /
  ... variere mellom virkestoffene (3). Lette forgiftninger: Kvalme, oppkast, magesmerter, i sjeldne tilfeller diaré. Lett CNS-påvirkning med ... ellers (9,10). Mage-tarm Kvalme, oppkast og magesmerter er vanlig, diaré er mer sjeldent (8). Gastrointestinal ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... og tegn fra mage-tarm (kvalme, oppkast, diare, magesmerter og irritasjon i munn og svelg) med varighet ... mengder, ved alvorlige forgiftninger, etseskader, pustebesvær, bevissthetspåvirkning, sterke magesmerter, kvalme eller oppkast eller pasienter som ikke er ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../sopp-og-forgiftninger
  /
  ... timer. Etter latenstiden oppstår gastrointestinale symptomer med brekninger, magesmerter og karakteristisk koleraliknende diaré. En forbigående bedring kan ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...d-sopp-som-kun-gir-gastroenteritt
  /
  ... vanligvis 30 minutter - 3 timer etter inntak. Kvalme, magesmerter, brekninger/oppkast, diaré og svakhet er vanlig. Væske- ... og eldre. Ved kraftig oppkast, uttalt diaré, sterke magesmerter, hemoragisk enteritt, dehydrering eller elektrolyttforstyrrelser bør pasienten innlegges. ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... forskjellig. Akutt forgiftning Mage-/tarmreaksjoner: Kvalme, brekninger, diaré, magesmerter og nedsatt appetitt er vanlig, og ofte tidlige ... forgiftning. Kronisk forgiftning Mage-/tarmreaksjoner: Kvalme, brekninger, diaré, magesmerter og nedsatt appetitt er vanlig. Alvorlig tarmiskemi er ...
 7. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... timer etter inntak kommer normalt GI-symptomer med magesmerter, kvalme, brekninger og diaré som senere kan bli blodig. Ved milde forgiftninger sees kun magesmerter og brekninger (1,4). Fravær av gastrointestinale symptomer ...
 8. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... HF (flussyre). Dette kan gi kvalme, oppkast, diare, magesmerter og blødende gastroenteritt. Dess lavere pH i magesekken ... sorbitol eller xylitol). Moderat forgiftning Smerter i epigastriet, magesmerter Hypotensjon, takykardi Dehydrering Hyperkalemi, hypokalsemi Parestesier, tremor Alvorlig ...
 9. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Spyttflod, tåreflod, svetting, urininkontinens, bronkialsekresjon, bronkialkonstriksjon, kvalme, brekninger, magesmerter, diaré, bradykardi, miose, brystsmerter, hoste, lungeødem, cyanose. Bronkialsekresjon ...
 10. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... av store mengder (over 500 g) har gitt magesmerter, oppkast og diaré. Injeksjon All injeksjon av metallisk ... febertermometer (ca. 1 g), er risikopasienter eller har magesmerter etter inntak. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon. Ventrikkelskylling ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste