Abdominalsmerter hos barn Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/smerter
  /
  ... smerte, f.eks. kan symptomer ved mellomørebetennelse vise seg som magesmerter. Smerter hos barn viser seg som regel ved at de gråter, klynker, ...
 2. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/tygacil-pfizer-564893
  /
  ... ungdom. Man må være oppmerksom på mulig dehydrering. Abdominalsmerter er vanlig både hos barn og voksne, og kan være tegn på pankreatitt. ...
 3. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/venlix-ratiopharm-565055
  /
  ... ved alvorlig depresjon; selvskading. Spesielt er følgende observert hos barn: Magesmerter, agitasjon , dyspepsi , ekkymose , epistakse og myalgi. Seponering: Seponering ( ...
 4. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/genotropin-pfizer-559593
  /
  ... risiko. Pankreatitt forekommer sjeldent, men skal vurderes, spesielt hos barn med abdominalsmerter. Ved Prader-Willis syndrom bør behandlingen alltid kombineres ...
 5. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-cymevene-roche-547746
  /
  ... barn og ungdom Følgende bivirkninger er mer sannsynlig hos barn: feber magesmerter lavt antall hvite blodceller Melding av bivirkninger Kontakt ...
 6. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/omnitrope-sandoz-569537
  /
  ... bør veies mot potensiell risiko. Pankreatitt hos barn: Hos barn som utvikler abdominalsmerter bør pakreatitt vurderes som årsak. Prader Willis syndrom: ...
 7. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/saizen-merck-563664
  /
  ... vurderingen hos pasienter som behandles med somatropin. Spesielt hos barn som utvikler magesmerter. Antistoffer: En liten prosentandel av pasientene kan utvikle ...
 8. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/emtriva-gilead-558581
  /
  ... 100 til <1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni , anemi (hos barn). Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi , abdominalsmerter, forhøyet serumlipase, forhøyet amylase, inkl. forhøyet pankreatisk amylase. ...
 9. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/zonegran-eisai-ltd-565697
  /
  ... bihulebetennelse og øvre luftveisinfeksjon, hoste, neseblødning og rhinitt , magesmerter, oppkast, utslett og eksem , og feber (spesielt hos barn <12 år), og sjeldnere amnesi , forhøyet kreatinin , lymfadenopati ...
 10. helse-forgiftninger-felles
  -
  https://www.felleskatalogen.no/.../pil-altermol-alternova-613742
  /
  ... øyeblikkelig hjelp. Symptomer på overdose: Kvalme , oppkast og magesmerter (etter inntak og de første dagene). Krampeanfall hos barn. Små (miotiske) pupiller, døsighet, pusteproblemer med blå misfarging ...
første · forrige · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · neste · siste