Nevromuskulære sykdommer Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
  1. nokc-forgiftninger-helse-collection
    -
    https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
    /
    ... Symptomer og kliniske tegn er hovedsakelig gastrointestinale, kardiovaskulære, nevromuskulære og fra CNS. I tillegg sees metabolske forstyrrelser ... er en akutt eller kronisk forgifting, og bakenforliggende sykdommer (se risikogrupper i avsnitt under) har stor betydning ...