Ingen treff 
Vater or vacterl or "birth defects" Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]